Samen de schouders eronder

A P O T H E K E R
A P O T H E K E R
A P O T H E K E R
Apothekerscoöperatie verhoogt kwaliteit, efficiency en ondernemingszin
Samen de schouders eronder
Veertien apotheken in één coöperatie. Voor meer kwaliteit én efficiency.
“We zitten ver genoeg van elkaar om geen concurrenten maar collega’s
te zijn”, zegt apotheker Simon Latumalea. “Iedereen zet zijn schouders
eronder.”
Auteur Mariël Croon
24
vraag, dan
betrek je de
patiënt in het
gesprek
Foto Pedro Sluiter
| Pharm weekbl 12 december 2014;149– 50
Stel een open
Een gezamenlijk baxterbedrijf. Een gezamenlijk bereidingsbedrijf. En als pièce de résistence
een belang van 50% in de plaatselijke ziekenhuisapotheek, met een ziekenhuisapotheker
en een directeur op de loonlijst. Dat is wat
de coöperatie van veertien apothekers in
Salland-Vechtstreek, SaVe, door bundeling
van krachten heeft bereikt.
Apotheker Simon Latumalea maakt er deel
van uit. Zelf is hij eigenaar van twee apotheken en een uitdeelpost in Dedemsvaart en
Balkbrug. Die maken gebruik van Loxis track
and trace met specialistische bezorgmodule,
en deze maand worden er zestig lockers geïnstalleerd, met pinautomaat. Efficiency is
noodzaak, vertelt Latumalea.
Daar is de coöperatie dan ook voor bedoeld:
Simon Latumalea: “We verzorgden zelf een training
voor de assistenten over het eerste-terhandstellingsgesprek.”
efficiency en kwaliteit verbeteren. Een gezamenlijke arbeidspool staat op de verlanglijst:
assistenten op de payroll om ziekteverzuim
flexibel te kunnen opvangen en specialistische
taken te verbeteren. En samen met een communicatiebureau ontwikkelden de apothekers
een nascholing voor het eerste-terhandstellingsgesprek (etg), al hebben de apothekers
in deze regio daar weinig klachten over gehad.
Ze gaven zelf de training, aan alle apothekersassistenten van alle veertien apotheken.
Geheim
Het geheim? “Eerst een open vraag stellen,
zodat je de patiënt activeert en betrekt in
het gesprek”, zegt Latumalea. “Zoals: ‘Waar
krijgt u het middel voor?’ Als je alleen zendt,
heeft iemand niet de indruk dat hij een eerste-uitgiftegesprek heeft gehad.” Bij terhandstelling van Viagra of een ander middel voor
intieme klachten, vraagt de assistent of de
patiënt even meeloopt naar de spreekkamer.
“We hebben de gemeente gesproken over de
plannen voor 2015. Er zit een heel team op,
maar de nieuwe vorm van ‘de apotheker de
wijk in’ is nog onhelder”, vertelt Latumalea.
“Zelf denk ik dat we die wijkzorg al leveren.
Als apotheker zijn we vaak op de werkvloer,
we beantwoorden veel vragen aan de balie.
En de huisartsen vragen ons geregeld om
bij mensen langs te gaan om te kijken of het
goed gaat met de medicatie.”
Huisartsen
“De samenwerking met de huisartsen loopt
uitstekend. We vormen één organisatie,
waarbinnen projecten worden geïnitieerd. Zo
worden alle kwetsbare ouderen gescreend en
in kaart gebracht. Alles gaat in overleg.”