Download - De Kracht van Salland

Coöperatie Biomassalland U.A.
Duurzame en rendabele mobilisatie van
lokale en regionale biomassastromen
voor behoud en ontwikkeling van
het Sallandse landschap en haar inwoners
Boxbergerweg 34
8124 PB Wesepe
Retouradres: Boxbergerweg 34, 8124 PB Wesepe
Aan geadresseerde
T 0570 - 53 20 03
[email protected]
www.biomassalland.nl
Onderwerp
Snipperdag Biomassalland 2014: Beheer- en Oogstplanning in landschapsbeheer
Geachte heer, mevrouw,
Iedereen heeft wel eens behoefte aan een snipperdag…
Sinds haar oprichting in 2012 heeft de Coöperatie Biomassalland U.A. een goede groei
en professionele ontwikkeling doorgemaakt. De Coöperatie heeft als doelstelling, het
duurzaam en rendabel mobiliseren van lokale en regionale biomassastromen binnen
Salland. Primaire bestemming is duurzame energieopwekking, maar er wordt ook
actief gewerkt aan andere rendabele toepassingen. Hiervoor kan iedere biomassaleverancier of -afnemer zich aansluiten bij de Coöperatie Biomassalland en daarmee
profiteren van de voordelen die de lokale Sallandse keten te bieden heeft.
De afgelopen periode heeft Biomassalland onder meer gewerkt aan:

Actief beheer van o.m. landschapselementen en bos, op verschillende locaties
in Salland

Levering aan verschillende ketels, zowel duurzaam als op incidentele basis

Cyclische beheer- en oogstplanning (BHOP)

Verbetering biomassa-erf en satelliet-erven

Acquisitie ter versterking van de Coöperatie: werving van leden en
verbetering van de afzetkanalen van houtsnippers
We tonen u hier graag de resultaten van. Met behulp van een velddemonstratie geven
we inzicht in de beheer- en oogstmogelijkheden in o.m. bosranden, “vaak een
onbekend stukje landschap, zowel uit oogpunt van ecologie, alsook van beheer en
houtproductie”.
Programma Snipperdag, donderdag 20 november:
13.00 - 13.30 uur: Inloop met koffie en thee
13.30 - 14.00 uur: Korte presentatie Biomassalland en BHOP
14.00 - 14.20 uur: Rondleiding biomassa-erf en biomassakachel
14.20 - 16.00 uur: Velddemonstratie en discussie
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar [email protected]
We zien u graag op 20 november op ons lokale biomassa-erf aan de
Boxbergerweg 34, Wesepe!
Met vriendelijke groet,
Gerard Willemsen en George Borgman
Bestuursleden Coöperatie Biomassalland U.A.
Datum
Oktober 2014
Pagina
1 van 1
Ons kenmerk
141027-BMS/JO-001
Uw kenmerk
--
Behandeld door
David Borgman
06 - 46 05 37 41
[email protected]
Bijlage
--