Handout informatie

11-9-2014
Ouderavond vwo 6
decanaat – examen – mentoraat
 Wat is er al gebeurd op het gebied van
studiekeuze?
 Wat moet er gebeuren?
- open dagen/meeloopdagen
- vergelijken opleidingen/steden
- Inschrijven DUO (IB-groep) en studielink
Ouderavond VWO 6
11 september
T. Quekel
Decaan
 Waar is informatie te vinden?
 Dit schooljaar 18 jaar?
 Jaar buitenland?
 Loting/decentrale selectie/matching !
 Werken i.p.v. studeren.
 Bachelor en / of Master
Belangrijke websites:
 Rol ouders
 Voorlichtingsactiviteiten:
Studiebeurzen Eindhoven
Studiebeurs Utrecht
IB voorlichting op school
Studievoorlichtingsavond
Rotary-beroepenmarkt
27-09-2014
29-11-2014
01-12-2014
03-11-2014
16-03- 2015
- www.duo.nl
(aanvraag studiefinanciering)
- www.studielink.nl
(inschrijving studie)
1
11-9-2014
Afspraak maken?
Voorlichting PTA-regeling
vwo
Harald Mertz
Teamleider vwo bovenbouw
Afspraak maken met een schooldecaan
of een vraag stellen?
Stuur een mailtje naar:
[email protected]
[email protected]
of
Rollen




Diploma
Mentor
Teamleider (dhr. Mertz)
Examensecretaris (dhr. Driessen)
Locatiedirecteur tevens voorzitter
examencommissie
(dhr. Kester)
Schoolexamen (SE)
Centraal Schriftelijk
Examen (CSE)
50%
50%
Centraal Schriftelijk Eindexamen
Schoolexamen
en
Centraal Schriftelijk
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Spaans
geschiedenis
aardrijkskunde
wiskunde (A,B,C)
natuurkunde
scheikunde
biologie
economie
m&o
tekenen
muziek
maatschappijwetenschappen
Gymnasium:
Latijn
Grieks
Schoolexamen
 Eén moment!
 CSE 1
informatica
wiskunde D
maatschappijleer
anw
levensbeschouwing
PWS
lo
ckv
11 mei t/m 29 mei
 Scorepunten via 1e en 2e corrector
(wisselende schaallengtes)
 Bepaling CSE1-cijfer, op 1 decimaal
2
11-9-2014
Uitslag
 SE (1 decimaal) en CSE (1 decimaal)
middelen en afronden op gehele
getallen
 Cijfers in het combinatiecijfer
(mandje) eerst afronden op hele
getallen, dan gemiddelde bepalen en
afronden op helen.
Slaag-zak-regeling 1 van 2
 CKV en LO voldoende of goed.
 Het gemiddelde CSE-cijfer minimaal een
5,5
 Een cijfer van een drie of lager betekent
dat de kandidaat niet geslaagd is. (ook
voor de verschillende onderdelen van het
combinatiecijfer).
 Nederlands, Engels en wiskunde
maximaal één 5.
Slaag-zak-regeling 2 van 2
Herkansingsmogelijkheden
 Alle eindcijfers 6 of hoger, of
 1 x 5 en voor de overige vakken 6 of
hoger, of
 1 x 4 en voor de overige vakken 6 of
hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6
is, of
 2 x 5 dan wel 1 x 4 en 1 x 5 en voor de
overige vakken 6 of hoger, waarbij het
gemiddelde tenminste 6 is.
 Herkansing PTA-werk (pta-regeling)
 Herkansing afgesloten vakken
• 1 vak i.v.m. onvoldoendes
• Profileren (indien er geen herkansing is
gebruikt)
 Herexamen (CSE II)
• 1 vak
 Dus: zorg voor compensatie!
Overige zaken
 Ziekte en verzuim (schriftelijk)
 Te laat
• PTA-werk
• CSE
 PTA-regeling en examenreglement staan
in Magister.
3