OPEN VOLLEYBALTOERNOOI 2014 JEUGD 1 EN 2

OPEN VOLLEYBALTOERNOOI 2014 JEUGD 1 EN 2
Ook dit jaar organiseert volleybalvereniging “De Bevers” weer voor de 39e keer het bekende
Ten Broeke Open Volleybal Toernooi. Dit toernooi zal net als voorgaande jaren plaatsvinden op het
Feestterrein “Het Sukerbietenland”, en wel van 16 t/m 20 juni 2014.
Zit je in groep 5 t/m groep 8 en heb je zin om met vriendjes en/of vriendinnetjes mee te doen kun je
op school een inschrijfformulier krijgen. Hierop vul je een leuke naam in voor het team waarmee je
meedoet, en je vult minimaal 6 namen in van jongens en meisjes waarmee je speelt (geen enkele van
deze jongens of meisjes mag al in de brugklas zitten!). Ook hebben we een adres nodig van een
speler die contactpersoon is. Naar deze speler kunnen we de spelregels en het programmaboekje
sturen, en ook tijdens het toernooi kunnen we aan deze speler vragen stellen mocht dat nodig zijn.
Jullie spelen tijdens het toernooi circulatievolleybal. De spelregels daarvan zijn niet zo ingewikkeld
als de regels die gelden voor grote mensen volleybal. Je staat niet met 6, maar met 4 personen in het
veld. Wel zijn er verschillende spelregels voor jeugd 1 en 2.
Doe jullie ook mee?
Geef je dan nu op!
Bij jeugd 1 moet met elke bal die over het net wordt gegooid, door de tegenstander met twee armen
via de onderarmse techniek aan de eigen kant omhoog gespeeld worden. Een teamgenoot vangt de
onderarms opgespeelde bal en gooit de bal over het net naar de tegenstander. Elke keer als deze actie
slaagt, wordt er een speler terugverdiend Elke keer dat de bal over het net gaat draait het team één
plaats door. Alle spelers draaien in. Als de bal op de grond komt verlaat de speler die het dichtst bij de
bal stond het veld. Als het veld van de tegenstander leeg is, krijgt het team 1 punt. Dit komt overeen
met de spelregels van circulatievolleybal niveau 3.
Bij jeugd 2 mag geen enkele bal gevangen worden, de spelers spelen door met kort balcontact. Het
team mag de bal in maximaal 3 keer spelen, daarna moet de bal over het net naar de tegenstander.
De wisselspelers moeten verplicht indraaien op de serviceplaats. Ook is het zo dat als iemand heel
goed kan opslaan, dit nooit lang kan duren, want na 3 keer achter elkaar een punt scoren, ben je als
team ook verplicht door te draaien. Elke fout levert een punt op voor de tegenstander.
Verder is het zo, dat het veld niet zo groot is als bij grote mensen, en ook het net hangt niet zo hoog.
Deze regels zijn allemaal gemaakt om volleybal voor jongens en meisjes die op de basisschool zitten
gemakkelijker te maken. Ook de jongens en meisjes die op volleybal zitten spelen op deze manier.
Tenslotte nog één belangrijke opmerking: Om ongelijke strijd te voorkomen mogen er tijdens
het toernooi nooit meer dan twee competitiespelende volleyballers tegelijk in het veld staan.
Wil je meedoen, vraag dan op school een inschrijfformulier, vul deze volledig in, en lever deze met
ingevulde machtiging (inschrijfgeld €10,- per team) uiterlijk donderdag 3 april aanstaande in op school.
inschrijfformulieren en spelregels jeugd 1 kun je ook downloaden op:
www.debevers.com of www.tenbroeke.nl
Wij halen dit formulier dan op school weer op. Ongeveer twee weken
voor het toernooi begint, ontvangt jullie contactpersoon het
programmaboekje, waarin de wedstrijden staan die jullie moeten spelen.