ENKELE (SPEL)REGELS - jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi

Intrappen
De intrap wordt genomen vanaf de zijlijn. Dit moet binnen 4 seconden. Ook de aftrap, een vrije trap en het
weer in het spel brengen van de bal door de keeper moet binnen 4 seconden.
Afstand
Bij een vrije trap moeten spelers van de tegenpartij zich minstens op 5 meter afstand van de bal bevinden.
Keeper
Een door een eigen speler terug gespeelde bal mag door de keeper niet met de handen worden aangeraakt.
Deze bepaling geldt alleen bij de junioren. Wanneer de bal over de doellijn is gegaan, behalve wanneer een
doelpunt is behaald, moet de bal, indien deze het laatst is aangeraakt door het aanvallende team, door de
doelverdediger rechtstreeks met een of beide handen in het spel worden gebracht (was alleen onderhandse
worp).
Doelpoging
Ook een doelpoging van eigen helft is toegestaan.
Bal tegen plafond
Bal ter hoogte van de plaats waar de bal het plafond raakte, een intrap vanaf de zijlijn.
Roepen
Niet roepen tegen scheidsrechters en/of medespelers.
Tijdstraf
Spelers die een tijdstraf krijgen melden zich bij het secretariaat of de tijdwaarnemer en krijgen daar te horen
van de dienstdoende persoon, wanneer ze weer in het veld mogen.
Rode kaart
Een speler die door de scheidsrechter definitief uit het veld wordt gestuurd (rode kaart) is voor het
verdere van die dag uitgesloten van deelname aan het toernooi.
Het bestuur van de commissie beslist na overleg met de scheidsrechter of de betrokken speler in het
verdere verloop van het toernooi nog mag deelnemen.
Regels voor de spelers
- Er mag alleen op schone schoenen worden gespeeld. Dus geen schoenen waarmee op straat gelopen is.
Deze schoenen mogen absoluut niet voorzien zijn van zwarte zolen. Het is evenmin toegestaan het sportcomplex met zaalschoenen te verlaten.
- Laat in de kleedkamers geen waardevolle zaken achter maar geef ze aan je leider.
- Er mag alleen in het restaurant en in de kleedkamers worden gegeten en gedronken. Dus niet op de
tribune en zeker niet in de zalen.
- Wie vuurwerk bij zich heeft, wordt verwijderd. Wie in of bij het Omnium vuurwerk afsteekt, wordt uitgesloten van verdere deelname.
- Plaats de fietsen in de daarvoor bestemde rekken. Plaats geen fietsen voor de ingang van het Omnium.
- Er mag nergens worden gerookt.
- Maak geen rommel, houdt de kleedkamers schoon.
Regels voor de leiders
Elk team dient voor een vlagger te zorgen. Steun te allen tijde de scheidsrechter. Ben je het niet met zijn
beslissing eens, laat dat dan niet merken.
Als er te weinig spelers zijn, neem dan spelers uit een lager team en niet altijd dezelfde (goede) spelers.
Ook de keeper speelt in één team. Voor de andere helft van een veldteam neemt men de keeper van een
lager team of een speler. Het 1e team is het sterkst, het 2e team ients minder, enz. De leiders moeten er op
toezien, dat de spelers het juiste schoeisel dragen. Dus geen zwarte zolen!
Van de leiders wordt verwacht, dat ze de indeling, datum en aanvang van het toernooi aan de spelers doorgeven.
Consumpties van de leiders zijn voor eigen rekening.