Uitnodiging informatiebijeenkomst op 20 en 21 maart 2014

<naam>
<adres>
<woonplaats>
Onze referentie:
Behandeld door:
Datum:
Doorkiesnummer:
E-mail:
Beste,
In november 2013 hebben wij je geïnformeerd over de actuele pensioenontwikkelingen en de
wijziging van de pensioenregeling per 1 januari 2014. We kunnen ons voorstellen dat je behoefte
hebt aan nadere toelichting en er mogelijk vragen leven die je graag beantwoord wilt hebben.
In de Winterbeugel kondigden we al aan, dat er informatiebijeenkomsten gehouden zouden worden.
Graag nodigen wij je dan ook uit voor de informatiebijeenkomst op 20 of 21 maart 2014.
Wijziging pensioenregeling 2014
Gewijzigde pensioenopbouw
De opbouw van het ouderdomspensioen is vanaf 1 januari 2014 vastgesteld op het wettelijk fiscale
maximum van 1,84% bij een pensioenrichtleeftijd van 65 jaar.
Later met pensioen
De keuzemogelijkheden voor pensioen zijn aangepast. Je kon er al voor kiezen het pensioen eerder
te laten ingaan dan 65 jaar. Nu kun je het pensioen ook uitstellen tot uiterlijk het bereiken van de 70jarige leeftijd. Dat is overigens alleen mogelijk als:
- je gedurende die periode nog werkzaam blijft;
- het pensioen maximaal 100% van het pensioengevend loon is;
- je het fondsbestuur minimaal zes maanden voor je 65e verjaardag hierom schriftelijk verzoekt.
Regeling Pensioentekort
De regeling Pensioentekort voor medewerkers geboren vanaf 1950 en in dienst vóór 1 januari 1998,
kan niet meer worden uitgevoerd door het pensioenfonds. De werkgever bekijkt momenteel hoe
verder invulling kan worden gegeven aan de betreffende regeling.
Pensioenreglement
Het aangepaste pensioenreglement wordt binnenkort gepubliceerd op de website van het Grolsch
Pensioenfonds: www.grolschpensioenfonds.nl (in de rubriek documenten).
Pagina:
2
Onze referentie:
Regeling en bijeenkomst
Februari 2014
Datum:
Uitnodiging informatiebijeenkomst
Graag nodigen wij je uit voor de informatiebijeenkomst van het Grolsch Pensioenfonds op
20 en 21 maart 2014 in de Vakmanschapzaal. De bijeenkomst duurt ongeveer een uur. Er is tijdens
de bijeenkomst voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.
De gewijzigde pensioenregeling van het Grolsch Pensioenfonds is het hoofdthema van de
bijeenkomst. We brengen in beeld hoe het was vóór 2014 en hoe het nu is. Bovendien kijken we
–voor zover dat mogelijk is– ook vooruit naar de wijzigingen die in 2015 op stapel staan.
Verder lichten we het actuele fondsbeleid toe en vertellen we iets over het Grolsch Pensioenfonds,
waaronder uitleg over de financiële positie van het fonds.
We verzoeken je het ingesloten antwoordformulier uiterlijk 17 maart 2014 te retourneren naar één
van de aangegeven adressen.
Vragen?
Meer informatie over pensioen vind je op de website, www.grolschpensioenfonds.nl.
Je kunt contact opnemen met de helpdesk op 045 - 57 63 528, op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.
Of je mailt naar [email protected] Zij helpen je graag.
Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur van Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij
Peter van Rooijen
Secretaris