preseminar - Euroforum

PRESEMINAR | 1 OKTOBER 2014 | ZAAL: JACOB PRONK
Concrete impact van alle wijzigingen in beleid- en regelgeving’
PF
09.00 Ontvangst met koffie en thee
09.15 Welkom door de dagvoorzitter
Willem Brugman, Algemeen Directeur, Pensioenfonds Vervoer
2014
09.20 Gevolgen nieuw FTK voor de pensioenambitie
•
Is een geïndexeerd pensioen nog wel haalbaar?
•
Gevolgen voor de risicohouding van pensioenfondsen.
•
Gevolgen voor het beleggingsbeleid.
•
Wie worden de dupe van een strenger regime?
Marco Folpmers, Hoogleraar Financieel Risico, Universiteit van Tilburg 09.45 Consolidatie tendens en het Algemeen Pensioenfonds
•
Waar stopt de consolidatie?
•
Contouren van het APF. Wat kan wel en wat niet?
•
Hoe kan een uitvoerder ondersteunen bij consolidatie?
Johan van Egmond, Commercieel Directeur Syntrus Achmea
10.10Pauze
10.40 Nieuwe fiscale kaders met een staartje
•
Gevolgen nieuwe fiscale kaders en beperking opbouwruimte,
o.a. voor fiscale ruimte van regeling en fonds
•
Welke rol vervullen pensioenfondsen in een netto excedentregeling?
•
Een brede kijk op de nieuwe fiscale realiteit van pensioenfondsen
Roelof Goudswaard, Head of Tax/Manager Group Tax, APG
Commissie van Repliek
Emilie Schols, Lid Raad van Toezicht Stichting
Pensioenfonds DNB, Lid Pensioencommissie
Stichting Pensioenfonds Huisartsen, Consultant
en Pensioenjurist Schols & de Lange
Erwin Capitain, Voorzitter Bestuur Pensioenfonds
Rockwool, Lid RvT Bpf Bouw, Lid RvT Pensioenfonds Vervoer en Lid Visitatiecommissie bij
diverse pensioenfondsen, waaronder Ahold,
Fresenius, Haskoning en Wolters Kluwer
11.05 Europa: katalysator voor veranderingen in ons pensioenstelsel
•
Wat zijn de gevolgen van de nieuwe IORP richtlijn?
•
Waarom komen grensoverschrijdende pensioenfondsen niet van de grond?
•
Wat heeft Europa nog voor ons in de pijplijn?
•
Heeft onze brede dialoog wel zin als we niet weten wat er nog uit Europa gaat komen?
Sibylle Reichert, Lobbyist, Head of Brussels Office, Pensioenfederatie
11.30 KEYNOTE SPEECH: What about the German pensions?
•
The German pension system – one of a kind in the world?
•
Development of pension schemes in Germany
•
Defined Benefit and its impact at the employers
Jörg Paßmann, Senior Manager Pensions, RWE
11.55 ALL AROUND THE TABLE: Overzien we het allemaal nog wel?
•
Het nieuwe FTK: vloek of zegen?
•
De nieuw governance: een verbetering?
•
Wordt regelgeving een keurslijf dat beleidsruimte voor sociale partners decimeert?
Roel Beetsma, MN Professor of Pension Economics, University of Amsterdam
Nicole Beuken, Executive Director, Stichting Pensioenfonds ABP
Steeph Custers, Bestuursvoorzitter Bpf voor de Meubelindustrie en meubileringsbedrijven
Martin van Rooijen, Voorzitter, KNVG
Michiel Hietkamp, Voorzitter, CNV Jongeren
Jeroen Breen, Directeur, Actuarieel Genootschap
Guus Wouters, Directeur, Pensioenfonds PMT
12.30Lunchpauze
Vanaf 3 oktober kunt u alle
presentaties downloaden via
www.hetpensioenforum.nl.
Toegangscode: PF_14
www.hetpensioenforum.nl
PF
2014
ORGANISATIE:
PARTNERS:
NETWERKPARTNERS:
MEDIAPARTNERS:
www.hetpensioenforum.nl