Naam en functie van de bestuurder: Mevr. Dr. J.D. Hooi

Naam en functie van de bestuurder: Mevr. Dr. J.D. Hooi, directeur/bestuurder
Zowel voor directie als personeel geldt dat de CAO Welzijn leidend is in het beloningsbeleid.