Aan: de ouders/verzorgers van de leerlingen van de

Aan: de ouders/verzorgers van de leerlingen van de klassen 1a, 1b, 1c, 1d en 1e
donderdag 4 september,
aanvang: 19.30 uur,
plaats: aula Breeweg
Toelichting: voor de kennismaking met de vakken (docenten) zijn er 3 rondes, u kunt in elke
ronde een keuze maken uit één van de vier vermelde vakken. In de vierde ronde maakt u
kennis met de mentor.
Vakken/docenten/lokalen
tijd
1 19.50-20.05
geschiedenis
SBO-119 (1a)
EFO-116 (1b)
CLA-118 (1c,d,e)
aardrijkskunde
PSC-217(1a,b,e)
EBO-238(1c,d)
2 20.05-20.20
gymnastiek
JAV-007 (1a,b)
BBI-007 (1c)
SGO-007 (1d)
IJO-007 (1e)
Frans
MAA-210(1a,b,c,d,e)
tekenen
MWA-132(1a,b,c,d,e)
3 20.20-20.35
4 20.35-21.30
mentorkennismaking
Nederlands
GBH-306 (1a)
GTA-308 (1b)
JAA-309 (1c)
CVR-211 (1d)
NKN-212 (1e)
wiskunde
ESP-113(1b)
GCE-112(1c,d)
KMY-(1a)
BRE-114(1e)
KCV/Latijn
MKE-308(1a,c,d,e)
ESC-309(1b)
informatiekunde
MMU-135 (1a,b,c,d,e)
Engels
KSI-012 (1a,b)
GBR-013 (1c)
MST-010 (1d,e)
biologie
MSC-b236 (1a,b)
EBO-238 (1c)
DLA-234 (1d,e)
1a- mevr. Van der Wal
1b- mevr. De Waard
1c- dhr. Bookelaar
1d- mevr. De Vries
1e- mevr. Scholtsz
-007
-008
-010
-012
-013
muziek
IWA-044(1a,b,c,e)
CVR-044(1d)