Categoriekaarten ZLKLS groep 3

Hakwoord
Een hakwoord
schrijf je zoals je het hoort!
Wachtwoord
Na een korte klank komt -cht
Behalve bij ligt, legt, zegt
Fopletter
bij eer
Je hoort i maar schrijft ee
Fopletter
bij oor
Je hoort o maar je schrijft oo
Fopletter
bij eer, oor, eur
Je hoort i maar schrijft ee
Je hoort o maar je schrijft oo
Je hoort u maar je schrijft eu
Bankletter
De n en k zitten op de bank te
kussen
en niemand mag ertussen!
Chinese letter
Klein Chineesje Sjing Sjong
speelt altijd ping pong in
Hongkong
Drietekenklank
Je hoort de j maar je schrijft i
Langermaakwoord
Hoor je een -t aan het eind?
Maak het woord langer en
dan hoor je of je een t of een d
moet schrijven!
Viertekenklank
u niet vergeten!
kieuw – nieuw – meeuw -geeuw
Be- ge- verwoorden
u
e
Je hoort de u je schrijft de e
Verkleinwoord
-je, -tje, -pje
Grondwoord is……dan -je, -tje,
-pje erachter
je hoort u
je schrijft e
huisje - lampje - kraaltje deurtje - droompje - riempje
Klankvoetwoord
Korte klankstraat
Korte klank straat: daar is de
dubbelzetter de baas  hij zet
er dezelfde medeklinker bij!
Klankvoetwoord
Lange Klankstraat
Lange klankstraat: daar is de
klinkerdief de baas  hij
neemt een stukje van de
lange klank weg!!
Achtervoegsel:
-ig,-lijk woorden
-ug
-ig
-luk
-lijk
gezellig - aardig – grappig
heerlijk – gevaarlijk - smakelijk
Vriendjesflat
In de vriendjesflat wonen alle
deftige letters bij elkaar, die
spreken deftig tegen elkaar!
Plakwoord
+
Een hakwoord + een
hakwoord is samen een
plakwoord!
Lange klank
aan het eind
aa,oo,uu
ga, zo, nu
Hoor je een lange klank aan
het eind, dan is er 1 teken dat
verdwijnt. Behalve bij de ee
die doet niet mee!