1. VARIO® update: nu nog functioneler

Nieuwsbrief augustus 2014
Beste VARIO-gebruiker,
In deze nieuwsbrief hebben we het graag over volgende onderwerpen:
1. VARIO® update: nu nog functioneler
Vanaf heden werkt u als trouwe klant in de nieuwe versie van Vario-online.
Versie 3.1.0 biedt u tal van nieuwe functionele en technische uitbreidingen.
Deze update is gratis, dus probeer het meteen uit en deel uw ervaring met de andere
Vario-gebruikers binnen uw bedrijf. Bij vragen, aarzel niet ons te contacteren.

Bij module 1 “Acties/doelstellingen”: op de afdruk van het JAP of GAP ziet u nu ook het type
welzijnsdomein.

Bij module 4 “Toolboxmeetings”- overzicht, kunt u makkelijk bij gekoppelde dossiers in de
rechter bovenhoek naar de andere afdeling gaan. Ook bij ingave kan u een afdeling selecteren
en ook de personeelslijst per afdeling opbouwen.

Bij module 6 “Materieel”- overzicht, is nu ook een knop ‘uit dienst stellen’ zichtbaar, wat
toelaat items sneller uit dienst te zetten vanuit het overzicht door de datum te vullen en te
bewaren.

Bij module 8 “Ongeval/incident”- onderzoek, kunt u nu meer karakters intypen bij de
omschrijving van het ongeval.

Bij module 8 “Ongeval/incident”-ongevallen, de ongevalscijfers kan u naast jaarlijks en per 3
jaar nu ook per 5 jaar bekijken en afdrukken.

Bij module 13 “PBM-verbruik”, kan men de ingave van PBM’s per functie doen. Daarnaast kan
je ook een overzicht krijgen van de verkregen PBM’s/persoon. Verder is dit verbruik ook
individueel per personeelslid te bekijken via het tablad PBM. Ook via het detail van de PBM
ziet u hoeveel iemand deze heeft verbruikt.

Men kan nu ook, bij gekoppelde dossiers, per gebruiker definiëren tot welke dossiers ze
toegang krijgen. Eens deze in het hoofddossier zijn aangemaakt kunnen ze rechten
gegeven/ontnomen worden van de gekoppelde dossiers.

Nieuw hosting-platform: Om de snelheid te verhogen werd het hosting-platform volledig
vernieuwd. Verder werd VARIO ook voorzien van een https certificaat om het dataverkeer nog
veiliger te maken.

De breedte van uw scherm past zich telkens automatisch aan zodat er meer informatie kan
afgebeeld worden.

Update VARIO zodat deze op alle nieuwe browsers correct wordt weergegeven.
2. Optimalisatie planning externe VCA audits
In kader van de ISO 17012 norm waaraan auditkantoren moeten aan voldoen zullen volgende zaken
streng gecontroleerd worden:

De eerste opvolgingsaudit na een initiële audit dient uitgevoerd te worden binnen de
12 maanden na de laatste dag van de audit. Bij overschrijding van deze termijn wordt het
certificaat automatisch geschorst. Deze schorsing duurt dan tot de audit uitgevoerd en
afgerond werd.

Elke hercertificatie audit dient uitgevoerd en gerapporteerd te worden binnen de looptijd van
het geldige certificaat (dit dus vóór de vervaldag vermeld op het certificaat).
Bij overschrijding van deze termijn dient een nieuwe initiële audit uitgevoerd te worden. In
afwachting van de succesvolle beëindiging van de nieuwe initiële audit blijft het certificaat
vervallen.

Administratieve verlengingen van een lopend certificaat in afwachting van een opvolging of
hercertificatie zijn niet meer mogelijk. Bijzondere aandacht voor klanten waarbij audits
worden uitgesteld wegens onbeschikbaarheid van hun consultant...dit is geen geldige reden
meer voor het uitstellen van een audit.
Plan dus tijdig uw audit in en wacht niet tot de allerlaatste maand vóór de deadline van de
geldigheidsdatum van uw certificaat !
Uw dossierbeheerder staat steeds ter uwer beschikking,
Met vriendelijke groeten,
het INCERTA team.
INCERTA BVBA
SLUIZEKEN 33
9620 ZOTTEGEM
[email protected]
TEL.:
09/ 261 57 22
09/ 362 14 71
www.incerta.be
FAX:
Indien u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kan u zich steeds uitschrijven.