VCA* gecertificeerd

CERTIFICAAT
Hiermede wordt verklaard dat het veiligheidsmanagementsysteem
van:
Van der Made VOF
Schijndelsedijk 15
5291 PL Gemonde
Nederland
door Lloyd's Register Quality Assurance
is geëvalueerd en goedgekeurd volgens de norm:
VGM Checklist Aannemers (VCA) Rev. 2008/5.1.
VCA*
Het veiligheidsmanagementsysteem
is van toepassing op:
Het uitvoeren van loonwerk,
grondverzet en (container)transport.
Nacecade: 2312
Certificaat na:
RQA655196
Datum van uitgifte eerste certificaat
20 april 2001
Datum van uitgifte huidig certificaat
1 mei 2013
Certificaat vervaldatum
30 april 2016
)or:
Q
M G MT. SYS.
VGM
RvAC010
CHECKLIST
AANNEMERS
ayd's Register Nederlan~ ~...
Op dit document zijn de aan de ommezijde vermelde voorwaarden van toepassing
K.P. van der Mandelelaan 41 a, 3062 MB Rotterdam, Nederland - KvK nr. 24247948
Deze goedkeuring
is uitgevoerd
In overeenstemming
met LRQA audlt- en certificatie-procedures
en zal periodiek
door LRQA worden
beoordeeld.