Luisteren naar Gods stem. - Ontmoetingskerk Rijssen

3. Cursus luisteren naar Gods stem
Op 28 oktober, 11 en 25 november 2014 zal in de Ontmoetingskerk in
Rijssen de nieuwe cursus ‘Luisteren naar Gods stem’ van het
Evangelisch Werkverband worden gegeven.
Drie avonden oefenen we samen om te leren luisteren naar God en te
groeien in een vertrouwelijke omgang met Hem. De avonden hebben de volgende thema’s:
‘Wandelen met God’, ‘Wacht op de Heer’ en ‘Rivieren van levend water’.
Met name de laagdrempeligheid, het Luisterend Bijbellezen en het delen van persoonlijke
ervaringen werden als heel waardevol ervaren.
Wilt u leren luisteren om Gods stem in uw leven horen?
In de cursus oefenen we in het bewust worden van Gods aanwezigheid in ons persoonlijke leven, in
Bijbellezen en gebed, in de zondagse dienst en op de kring, maar ook in allerlei momenten van ons
dagelijks leven. God werkt niet alleen op een grote of spectaculaire manier. Juist ook in de kleine
dingen wil Hij zich laten kennen en in ons wonen en tot ons spreken met de Heilige Geest.
En wat is er nu mooier dan dit te leren, met elkaar te delen en elkaar hierin te stimuleren en te
bemoedigen!
De cursusavonden starten om 20:00 uur en zullen worden gegeven door Marleen Budding.
Voor elke deelnemer is er een cursusmap beschikbaar, na drie avonden zal er een bijdrage in de
kosten worden gevraagd.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Evangelisch Werkverband: www.ewv.nl