Afspraken computergebruik

Afspraken computergebruik
 Vul nergens persoonlijke informatie in zoals achternaam, adres en/of
telefoonnummer zonder toestemming van een leerkracht.
 Je mag alleen gebruik maken van e-mail met toestemming van de
leerkracht.
 Je gaat niet op zoek naar sites met minder geschikte informatie zoals
geweld, seks en racisme.
 Je mag geen tijdschriften of andere zaken aanvragen zonder
toestemming van de leerkracht.
 Gebruik geen grof of beledigend taalgebruik.
 Het is verboden te pesten, aan te vallen en/of te beledigen.
 Je komt niet aan documenten van anderen.
 Je mag geen agressieve berichten of foto’s versturen.
 Wees er van bewust dat elektronische berichten onderweg door
anderen ingezien kunnen worden en dat de inhoud niet al te privé
moet zijn.
 Op school spelen we geen online spelletjes.
 Youtube of andere sites met filmpjes of clips zijn niet toegestaan (Een
leerkracht kan hier wel gebruik van maken ter ondersteuning van een
les).
 We maken geen gebruik van sociale media zoals Hyves, MSN,
Twitter, Facebook etc. (chatten is verboden).
 Printen is alleen toegestaan met toestemming van een leerkracht. De
leerkracht maakt een afspraak wat je met je werkstuk moet doen
(bijvoorbeeld; opslaan op schoolcomputer, usb-stick of mailen).
 Er mogen geen instellingen worden veranderd van computer of
beeldscherm.
Deze afspraken gelden voor alle computers op school, dus niet
alleen in het ict-lokaal. Overtreed je deze regels dan mag je
een week geen gebruik maken van de computer!