Parochiaal Centrum Burst

GEBRUIK VAN HET PAROCHIAAL CENTRUM
VOOR VERENIGINGEN VAN BURST
PRIJZEN GELDIG VANAF 1 JANUARI 2015
Categorie
Activiteit
1
Werkgroepen van de parochie/decanaat (liturgie,
catechese, vormsel, kommunie,…)
2
Culturele, sociale of sportieve activiteit van
verenigingen zonder winstgevend doel
(voordracht, concert, ledenfeest, kaarting,
koffietafel,…)
3
Culturele, sociale of sportieve activiteit van
verenigingen met winstgevend doel
(tentoonstelling, toneel, concert, kunstbeurs,...)
4
Eetfestijn (eetmaal met traiteur, barbecue,
spaghetti-avond,…)
5
Privé-feest
6
Rouwmaaltijd
7
Activiteit met commerciële doeleinden (reisinfo,
verkopen,…)
8
Reeks activiteiten van verenigingen zonder
winstgevend doel (danslessen,kooklessen,…)
Per activiteit:
9
Reeks activiteiten met winstgevend doel
(typlessen,…)
Per activiteit:
10
Dans KGB
11
Fuiven met uitdrukkelijke toestemming van de
beheerders
Zaal
20,00
Kelder
50,00
70,00
100,00
135,00
90,00
160,00
15,00
55,00
15,00
250,00
In deze prijzen is het verbruik van water, gas en elektriciteit NIET inbegrepen
Opkuis: 25 €
Container voor een eetfestijn, rouwmaaltijd, privé-feest, ledenfeest, babyborrel
met een traiteur: 30 €
30,00