algemene brief en inschrijvingsformulier

Aan alle verenigingen in de Reeshof e.o.
08 juli 2014
Geachte heer/mevrouw ,
Op zondag 5 oktober, van 12.00 tot 17.00 uur, willen de winkeliers van winkelcentrum
Heyhoef wederom een VERENIGINGSMARKT organiseren. Deze Verenigingsmarkt is reeds
meerdere malen met veel succes georganiseerd. Zowel verenigingen, Heyhoef –
ondernemers alsook de consument reageren steeds weer enthousiast over deze sfeervolle
info –markt van verenigingen en stichtingen.
Verenigingen krijgen de kans om vanuit een door de winkeliers aangeboden gratis kraam
hun vereniging onder de aandacht van het winkelend publiek te brengen.
Een prima moment om meer leden en vrijwilligers te werven.
Er bestaat ook de mogelijkheid om via demonstraties uw vereniging extra onder de aandacht
te brengen.
Wanneer uw vereniging hiervoor belangstelling heeft, dan kunt u zich middels bijgevoegd
inschrijfformulier vóór 20 september inschrijven. In week 39 ontvangt u dan een uitgebreid
schrijven met daarin alle gegevens. Wij zullen uw aanmelding bevestigen en stellen deze
zeer op prijs!
Met vriendelijke groet,
Namens alle winkeliers van winkelcentrum Heyhoef.
Voor meer informatie Ruud Hendrikson ( winkelcentrummanager): 06 - 51 59 12 98
INSCHRIJFFORMULIER
VERENIGINGSMARKT
ZONDAG 5 OKTOBER 2014
WINKELCENTRUM HEYHOEF
Ja, wij doen mee met de VERENIGINGSMARKT op zondag 5 oktober 2014 in
winkelcentrum Heyhoef ( 12.00 – 17.00 uur).
Vereniging
:..............................................
Naam contactpersoon
:..............................................
Telefoon
:..............................................
Fax
:..............................................
E-mail
:..............................................
Adres
:..............................................
Postcode + Plaats
:..............................................
Wij willen wel / geen* demonstratie geven
Omschrijving
demonstratie
(* graag doorstrepen wat niet van toepassing is)
:..............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
Wij hebben wel / geen* elektra nodig bij de kraam.
(* graag doorstrepen wat niet van toepassing is)
Opgeven vóór zaterdag 20 september, per post, fax of e-mail bij:
Winkeliersvereniging Heyhoef
p/a: ’t Schiltje 29
6903 WR Zevenaar
Tel
Fax
E-mail
: 0316 – 34 55 85
: 0316 – 34 55 88
: [email protected]