BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

GEMEENTE BRECHT
BRECHT, 5 november 2014
BIJEENROEPING GEMEENTERAAD
De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt, voor de eerste maal de gemeenteraad te vergaderen op
donderdag 13 november 2014 te 20.00u, in de raadzaal van het gemeenschapscentrum " Jan
vander Noot ".
DAGORDE
Openbare zitting :
01
Verslag voorgaande zitting d.d. 9 oktober 2014
02
Kennisgeving agenda ocmw-raad d.d. 21.10.2014
03
Aanvullend reglement - Lessiusstraat, het gedeelte tussen Bristerstraat en
Gemeenteplaats - parkeerverbod
04
Aanvullend reglement - rondpunt Wuustwezelsteenweg - parkeerverbod
05
Herziening Rup Dorpsassen Sint - Job- In-’t-Goor - Voorlopige vaststelling
06
Gebruiksovereenkomst lokaal Kerklei 2 door Rode Kruis Sint-Job-In-’t-Goor
07
Waarborglening Igean Dienstverlening - resterend percelen Klein Veerle
Bedrijventerrein Diko
08
Erkenningsreglement plaatselijk jeugdwerk
09
Cipal - Buitengewone algemene vergadering - 12 december 2014 Goedkeuring agenda
10
Integan - Buitengewone Algemene Vergadering - 12 december 2014 Goedkeuring agenda
11
Pidpa - Buitengewone Algemene vergadering - 15 december 2014 Goedkeuring agenda
12
Ika - Buitengewone algemene vergadering - 16 december 2014 - Goedkeuring
agenda
13
Igean Dienstverlening - Buitengewone algemene vergadering - 17 december
2014 - Vaststelling agenda
14
Igean Milieu en veiligheid - Buitengewone algemene vergadering - 17
december 2014 - Vaststelling agenda
15
Iveka - Buitengewone Algemene Vergadering - 18 december 2014 Goedkeuring agenda
16
Iveka - Overname aandelen n.a.v. exit Electrabel nv
17
Kandidatuur Eline Peeters - Commissie intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
18
Interpellatie dagvaarding gemeente Brecht met eis schadevergoeding van 1
miljoen euro - Domein De Merel - J. Slegers
19
Interpellatie verwijdering bomen - domein De Merel - B. Van Riel
20
Vraag energie-efficiëntie gemeentelijke gebouwen / energie-efficiëntie
verhogende investeringen / Energieverbruik en facturatie in de gemeente - S.
Deckers
Geheime zitting
21
Ontslag gemeentesecretaris wegens het bereiken van de
pensioensgerechtigde leeftijd
22
Brandweer - benoeming vrijwillige brandweermannen - post Brecht en post
Sint-Job-in-’t-Goor
Jef Wouters
Secretaris i.o.
Luc Aerts
Voorzitter