Beurs Rotterdam N.V.

Beurs Rotterdam N.V.
Oproeping voor de Houders van Certificaten aan Toonder van Aandelen B van Beurs
Rotterdam N.V. voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Beurs Rotterdam N.V., te
houden op vrijdag 7 november 2014 om 15.00 uur in de Townhall Room op de 23e etage
van het Beurs-World Trade Center, Beursplein 37 te Rotterdam. Deze vergadering zal worden
gecombineerd met een Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders B.
De agenda is ten kantore van de vennootschap neergelegd en aandeelhouders en certificaathouders kunnen aldaar kennis nemen van deze agenda.
De Houders van Certificaten aan Toonder van Aandelen B van Beurs Rotterdam N.V. die het
voornemen hebben de vergadering bij te wonen kunnen hun certificaatbewijzen uiterlijk
31 oktober 2014 deponeren bij de betrokken bank- of effecteninstelling. Het deponeringsbewijs
dient dan als toegangsbewijs voor de vergadering.
Rotterdam, 11 oktober 2014. BEURS ROTTERDAM N.V. De Directie