website Nieuws uit de MR 22 10 _1_

Nieuws uit de mr
Op dinsdag 22 oktober 2014 is de MR bijeengekomen. We hebben gesproken over de
twee studie-dagen die in het teken stonden van visie-ontwikkeling. Onder leiding van
Irene Harmsen en Margje van Muiswinkel van de KPC-Groep heeft het team gewerkt aan
een gezamenlijke visie op ons montessorionderwijs.
We spreken ook over het stimuleren van intensiever gebruik van de website. Een idee is
om documenten niet meer per mail te versturen, maar op de website te plaatsen en de
ouders een link te sturen.
We spreken af dat het voor ouders mogelijk moet zijn om de integrale notulen van de
vergadering te lezen. Het gaat om notulen die goedgekeurd zijn. Wellicht beveiligen we
de notulen met een wachtwoord. Meer informatie volgt.
De vergaderdata van de MR met de de agenda komen ook op de website, zodat ouders,
leerkrachten en leerlingen in staat zijn input te geven voor de vergadering.
Dit jaar start Kim Verhoeve met A+ groepen voor kinderen uit groep 3-7.
De vergadering vindt het een goed idee als de stof niet alleen in aparte groepen wordt
aangeboden, maar juist ook in de klassen.
De ouderbijeenkomst over de verandering van de cito-normering was op maandag 17
november. Een evaluatie volgt na de vergadering van donderdag 20 november.