INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAP 2015

INSCHRIJFFORMULIER
LIDMAATSCHAP
2015
NAAM
________________________________________VOORLETTERS________________
ROEPNAAM
________________________________________GEB. DATUM_______________M / V
ADRES
_____________________________ PC + WOONPLAATS _______________________
TELEFOON
_____________________________ MOBIEL_________________________________
E-MAILADRES
_______________________________________________________________
Schrijft zich in als speelgerechtigde voor de volgende categorie:
 Persoonlijk jeugd jaarlidmaatschap (C)
o t/m 11 jaar
o 12 t/m 18 jaar
o 19 t/m 21 jaar
 Businessclublidmaatschap (apart inschrijfformulier voor bedrijfsgegevens) (D)
 Persoonlijk jaarlidmaatschap Par 3-4 (F)
 Persoonlijk jaarlidmaatschap Championship Course (H)
 Persoonlijk maandlidmaatschap Championship Course van _______ tot _______ (K)
 Persoonlijk maandlidmaatschap Par 3-4 baan van ________ tot ____________
(L)
Aan de bovenvermelde soorten speelrecht is een lidmaatschap van Golfclub Bleijenbeek
verbonden à €65,00 en voor de jeugdlidmaatschappen € 25,00 per persoon.
Ondergetekende heeft handicap/niveau:
□ Heeft een NGF Handicapkaart, de handicap is
□ 9-stappenplan stap: ____________
□ Baanpermissie/ theorie-examen
(kopie inleveren en hc historie a.u.b. )
Ondergetekende heeft/wenst:
□ Interesse in een functie in het bestuur en/of commissies
□ Homecourse op Golfbaan
□ Gespreide betaling speelrecht te voldoen via automatische incasso
□ Informatie te ontvangen over verzekeringen, etc. van de Rabobank
(Gelieve de regels die van toepassing zijn aan te kruisen en verder in te vullen)



Het speeljaar loopt van 1 april tot en met 31 maart daarop volgend.
Met uw inschrijving gaat u akkoord met de speelmaandverdeling zoals op de achterzijde van deze inschrijving.
Als u speelrecht verwerft bij Golfbaan Landgoed Bleijenbeek komt een overeenkomst tot stand waarvan de inhoud is
vastgelegd in “Gebruikersovereenkomst Golfbaan Landgoed Bleijenbeek bv m.b.t. Golfclub Bleijenbeek” en de
voorwaarden zoals op dit inschrijfformulier vermeld. Ondergetekende verklaart hierbij op de hoogte te zijn van deze
voorwaarden.
 Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren. Opzegtermijn na het eerste speeljaar is één volle
kalendermaand. Bij opzegging dienen de voorwaarden genoemd in “Gebruikersovereenkomst Golfbaan
Landgoed Bleijenbeek bv” en op dit inschrijfformulier in acht genomen te worden. De opzegging is alleen
rechtsgeldig na bevestiging van ontvangst van de opzegging door Golfbaan Landgoed Bleijenbeek BV.
BETALING GAARNE NA ONTVANGST VAN DE REKENING.
Plaats en datum,
Aanvang lidmaatschap,
Handtekening,
Onderstaande maandverdeling wordt gehanteerd bij het afsluiten van een maandlidmaatschap op de Championship Course of de Par 3-4 Baan.
Bij opzegging na het eerste volle jaarlidmaatschap, gedurende een speeljaar, hanteren wij ook onderstaande tariefverdeling.
Lidmaatschappen
Persoonlijk
jaarlidmaatschap CC
Persoonlijk
jaarlidmaatschap P 3-4
Persoonlijk jeugd
jaarlidmaatschap
(tot en met 11 jaar)
Persoonlijk jeugd
jaarlidmaatschap
(12 tot en met 18 jaar)
Persoonlijk jeugd
jaarlidmaatschap
(19 tot en met 21 jaar)
Tot. Bij voll. Jaar
Jan
€ 1.189,00
€ 35,55 € 35,55
€ 799,00
€ 23,89 € 23,89
€ 250,00
Opzegging na het eerste jaar zullen de niet genoten lessen evenredig teruggestort worden.
€ 325,00
Opzegging na het eerste jaar zullen de niet genoten lessen evenredig teruggestort worden.
€ 325,00
€ 9,72
Febr
€ 9,72
Mrt
Apr
Mei
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
€ 73,42
€ 207,12
€ 207,12
€ 207,12
€ 187,03
€ 187,03
€ 148,39
€ 148,39
€ 73,42
€ 35,55
€ 49,34
€ 139,19
€ 139,19
€ 139,19
€ 125,68
€ 125,68
€ 99,72
€ 99,72
€ 49,34
€ 23,89
€ 40,56
€ 20,07
€ 9,72
€ 20,07
€ 56,62
€ 56,62
€ 56,62
€ 51,12
Wanneer men meerdere maanden lidmaatschap gebruikt heeft hanteren wij een korting op de totaalprijs
1 t/m 3 maanden:
Totaal som van de gebruikte maanden
4 t/m 6 maanden :
5% korting op de som van de gebruikte maanden
7 t/m 11 maanden :
10% korting op de som van de gebruikte maanden
Alle bovenstaande bedragen zijn incl. BTW en in euro's en kunnen elk jaar worden aangepast conform de Nationale Prijs
Indexcijfer.
Versie: 2 jan. 2015
Paraaf voor gezien:
€ 51,12
€ 40,56
Dec