Nieuw NVG-lid: Schaerweijde Golf

Op 1 april jl. sloot Schaerweijde Golf zich aan
bij de gelederen van de NVG. Voor een kennismaking bracht ik een bezoek aan de charmante baan, onder de rook van Zeist, op een
locatie die bijna een rechtstreekse aansluiting
krijgt op de A28. De golfbaan ligt op een terrein
waar onder meer zo’n 700 golfleden en 1.700
hockeyleden hun sport beleven en elkaars gezelschap delen in een gezamenlijk clubhuis. Hockey
is meer dan ooit populair in de regio. Niet in
context.
Auteur: Broer de Boer
Nieuw NVG-lid: Schaerweijde Golf
Ongedwongenheid belangrijke speelkaart op Zeister golfaccommodatie
Aangeschoven aan tafel in het clubhuis zijn
clubvoorzitter Wim Beltman en baancommissaris
Femke Tolsma. Wim vertelt dat de golfbaan zo’n
25 jaar geleden is ontstaan uit de cricket- en
hockeyvereniging ‘Schaerweijde’. Opvallend is de
verdiepte ligging van het terrein waarop de golfbaan en de vier hockeyvelden liggen. Het terrein
is omzoomd met bomen. Ooit werd hier over het
gehele terrein zo’n vijf meter zand afgegraven ten
behoeve van de aanleg van wegen. Dat was toen
een aardig geldelijk gewin voor de club, volgens
Wim. De 9-holes qualifying golfbaan met C-status
ligt om drie hockeyvelden heen. Femke Tolsma
omschrijft de baan als charmant, volwaardig
maar lastig. Femke: “Lastig vanwege de onmogelijkheid om een verkeerde slag te herstellen: de
waterpartijen en het bos spelen daarin een rol.
De laatste hole is een spectaculaire par-4 met een
dogleg, waarvoor een speciale regel geldt. De
bal moet links van een gigantische vlaggenmast
geslagen worden.” En in hun ijver dat aan mij uit
te leggen, raken mijn gastheer en gastvrouw al
gauw in discussie om zo het bewijs te leveren dat
de meningen over de ins en outs van dit fenomeen
verschillen.
Voorzitter Wim Beltman en baancommissaris Femke Tolsma.
16
Actueel
Nieuw NVG-lid
Het Zeister bedrijfsleven doet gewoon mee. En dat
is ook - buiten – duidelijk te zien.
Sociaal gebeuren
Het clubhuis kent een golflounge en een hockeyershonk, maar in de praktijk lopen de gasten
op een prettige manier door elkaar heen. Wim:
“Je treft hier een gemêleerd gezelschap aan met
een hoge mate van integratie. De zogenaamde
‘blaatapen’ zul je hier niet aantreffen! ‘Doe maar
gewoon’, zo zijn hier de mores. En zo kunnen
hockeyers naast golfers en tandartsen naast stukadoors van de sport genieten. Zeistenaren komen
hier ook ‘zomaar’ een biertje aan de bar drinken
na hun werk, zonder te gaan golfen of hockeyen.
Opvallend is dat veel leden van de hockeyvereniging op wat oudere leeftijd lid van de golfclub
worden. Daarnaast zien we uit de hockeyjeugd
ook jonge golfleden voortkomen. Er is zelfs een
aantal studenten lid die veel golftalent hebben.”
De aanwas van jonge leden is voor het bestuur op
Schaerweijde Golf dus geen issue om zich zorgen
over maken. Wim Beltman: “Ook over het aantal
golfleden, 700, zijn we dik tevreden. Dat lijkt veel
voor een 9-holes par-3 baan, maar de vereniging
telt veel leden die ook elders lid zijn en hier slechts
af en toe spelen. Ze blijven blijkbaar lid van onze
club vanwege de ongedwongenheid die je hier
aantreft. Dat het hier een zeer sociaal gebeuren is,
zie je ook terug op de maandelijkse bijeenkomsten
van de bedrijfsleden, onze sponsoren. Vertegenwoordigers van het bedrijfleven uit Zeist zitten dan
gezellig met elkaar te netwerken en te cross-sellen.
De plannen zijn: opschuiven driving range; een nieuw driving range gebouw; een nieuwe putting en
chipping green. Bij de realisatie gebruikt men ook de know how van de NVG.
Want, wees eens eerlijk, ook een tandartsenpraktijk heeft wel eens een stukadoor nodig!”
Lid van de NVG
Wim Beltman over het lidmaatschap van de NVG:
“We zijn begin april dit jaar lid geworden om de
ontwikkelingen in de golfbranche beter te kunnen
volgen. Zo vinden we de gegevens die via Gosta
bekendgemaakt worden waardevol. Ook vonden
we achtergrondinformatie over de omgang met
speelrechten van leden versus die van de greenfeeërs belangrijk. Hier levert dat absoluut geen
problemen op, omdat de sfeer hier zo goed is dat
er nog onderling afspraken gemaakt worden op
de eerste teebox over de start van een flight. Ook
het nauwer betrokken zijn bij de landelijke ontwikkelingen en de mogelijkheid om regiobijeenkomsten bij te wonen waren redenen voor ons bestuur
om NVG-lid te worden. We ervaren het als nuttig
om collega’s te ontmoeten en kennis te nemen van
hun aanpak.” Femke Tolsma heeft een behoorlijk
netwerk in de golfbranche, maar zegt dat haar als
baancommissaris van Schaerweijde Golf veel werk
bespaard blijft doordat ze kan putten uit kennis
die op het NVG-kantoor aanwezig is. Femke:
“Wij gaan bijvoorbeeld een nieuw driving rangegebouw plaatsen met een moderne instructieruimte
voor onze golfprofessionals. Bij Hidde Verschuur
kun je zo terecht voor de clubs die daar ook mee
bezig zijn. Ervaringen, do’s en don’ts kun je zo
gemakkelijk raadplegen en delen. En dat geldt
ook voor zaken zoals de belichting van de driving
range.”
Grondaankoop
Er komt dus een nieuw, up-to-date driving rangegebouw, maar het blijkt dat men bij Schaerweijde
Golf nog meer plannen heeft. Haast wel zeker
krijgen die plannen een duwtje in de rug doordat
het herenteam van de Zeister hockeyvereniging
Schaerweijde weer in de hoofdklasse speelt. Dat
populariseert de hockeysport in Zeist en daardoor
bestaat er op Schaerweijde nu een wachtlijst voor
jeugdleden. Voor sommige thuiswedstrijden moeten hockeyers zelfs uitwijken naar andere hockeyvelden. Er is dus grond aangekocht voor een vijfde
hockeyveld en daarvan profiteert ook de golfclub.
Wim: “We pakken dat hier slim aan. Het nieuwe,
vijfde veld komt te liggen naast een bestaand
hockeyveld, wat we een kwartslag gaan draaien.
De driving range schuiven we iets op, maar kan
zijn oorspronkelijke lengte, 200 meter behouden.
Daardoor krijgen we ruimte om een nieuwe putting green en een chipping green aan te leggen.”
Wat golflessen betreft kan men terecht bij een
jonge kracht die golfles geeft in een Amerikaanse
stijl. “Dus niet iemand die in de nek staat te hijgen
met allerhande adviezen, maar met pedagogiek in
combinatie met videoanalysesystemen werkt om de
swing van zijn cursisten te verbeteren. Het is leuk
17
Actueel
Nieuw NVG-lid
variatie.” Femke vult aan: “We hebben hierover
intensief met gemeente, provincie en belangengroeperingen gesproken. Deze argumenten zijn
bij de planontwikkeling nadrukkelijk benoemd en
dat resulteert dan in meewerken en meedenken.
Het is de bedoeling dat dit jaar nog de schop in
de grond gaat.” Wim Beltman, die als manager en
als directielid zijn sporen in het ICT-vak verdiende,
verzucht over de kosten: “Een miljoen ben je zo
kwijt. Maar exacte getallen kan ik nog niet noemen. Ook de parkeercapaciteit kunnen we dankzij
deze aanpak verdubbelen. Veel van de hockey- en
golfgasten komen op de fiets. Ze zijn de overvolle
parkeerplaats gewoon gewend.”
De 9e hole van Schaerweijde Golf. Ook de golfbaan gaat op de schop.
De Weijder Cup, die hier jaarlijks tussen Zeist Binnen en Zeist Buiten gespeeld wordt is een razend
populair en gezellig clubevenement.
om te zien hoe hij zijn eigen ideeën heeft over de
slag en daarbij de bewegingen adviseert die je
ook ziet bij topgolfer Jim Furyk. Ook qua golflessen vinden we het belangrijk om te moderniseren.
Onze golfpro krijgt dus zijn eigen instructieruimte
met apparatuur in het nieuwe driving range-gebouw. Wat aantal lessen betreft hebben we zowel
bij de jeugd, de studenten als de volwassenen een
stijgende lijn te pakken.”
Facelift golfbaan
En of dat niet genoeg is, zijn er ook plannen om
de 9-holes par-3 baan een facelift te geven. “In
18
het totaalplan is ook het kappen van bos opgenomen”, vertelt Wim. “En dat kan nooit losgezien
worden van een bebossingscompensatieplan.
Voor relatief laagwaardig te kappen bos gaan
we een hoogwaardige aanplant terugzetten op
de golfbaan. Een deel daarvan zal uit groter,
volwaardig plantmateriaal bestaan. Maar ook
gaan we bijvoorbeeld een prachtige solitaire eik
die verdrongen in een plantvak staat meer ruimte
geven. Wat de golfbaan betreft willen we tevens
meer niveauverschillen in de baan aanbrengen.
Dit, in combinatie met de herinplant van bos, staat
op zichzelf al borg voor een grotere ecologische
Onderhoud
Femke Tolsma noemt het verrassend dat tijdens
de inventarisatie voor de planontwikkeling door
NLadviseurs een bijzonder boompje ontdekt werd
op de golfbaan. Het gaat om het kruipwilgje, dat
maar op twee plaatsen op de Utrechtse Heuvelrug voorkomt. Femke: “NLadviseurs tekende
het beplantingsplan voor de te faceliften baan,
terwijl Michiel van der Vaart, Jol Golf Design,
zich oriënteert op de vormgeving ervan. Het
onderhoud van de holes ligt momenteel in handen
van onze hoofdgreenkeeper die bij ons in dienst
is. Hij wordt hierbij ondersteund door stagiaires van het ROC en door medewerkers met een
bijzonder school- of arbeidsverleden. Daarnaast
krijgt hij tijdens het golfseizoen ondersteuning van
golfbaanaannemer De Ridder. Wat er gebeurt als
onze hoofdgreenkeeper binnenkort met pensioen
gaat, is nog niet duidelijk. We bestuderen de
alternatieven om het onderhoud volledig uit te
besteden. Ook leden blijken bij deze golfbaan wel
eens hand- en spandiensten te verrichten. “In sommige jaren en seizoenen is het dus ‘hands-on’ om
de konijnenholen hier te dichten.”
Vergaderruimtes
Naast het onderhoud van de golfbaan wordt ook
de horeca in eigen beheer uitgevoerd onder de
verantwoordelijkheid van een verenigingsmanager. De golflounge en de hockeylounge zijn er
niet direct voor ingericht om een vergadering te
houden; het is de gezelligheid die hier vaak voor
wat achtergrondrumoer zorgt. In de catacomben
van het clubhuis tref je kleine vergaderzaaltjes
aan. Ze zijn eigenlijk bestemd voor trainers om op
informele wijze met groepen te kunnen overleggen. “Wij flyeren dus niet op bedrijventerreinen
om onze accommodatie als vergaderruimte onder
de aandacht te brengen”, aldus Wim Beltman.