Rooster van aftreden Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ

Rooster van aftreden Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ
Lid Raad van Commissarissen
2010
De heer R.J. Elzinga
2011
2012
2013
2014
H
2015
2016
2017
2018
H
Mevr. C.W. Gorter
G
H
H
Mevr. M.T.H. de Gaay Fortman
G
H
H
De heer A.E. Levi
G
De heer R.M.J. van der Meer
G
De heer F.B.M. Sanders
G
A = aftredend
G = gekozen
H = herkozen
H
H
H
H