AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING ONDERLINGE

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
ONDERLINGE BRANDWAARBORG MAATSCHAPPIJ
NOORD HOLLAND U.A.
Donderdag 24 april 2014.
Aanvang
20.00 uur.
Locatie
Café Restaurant ‘t Fortuin
Dorpsstraat 190 Wervershoof
1. Opening.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 22 april 2013.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Goedkeuring jaarrekening 2013.
5. Decharge Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur.
6. Terugmelding activiteiten Commissie van Advies.
7. Rooster van aftreden;
Aftredend en herkiesbaar de heer Th.M. Hoogland.
8. Instemming Kapitaalbeleid.
9. Vergoeding Commissarissen.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
De jaarstukken liggen vanaf 10 april a.s. ter inzage op onze kantoren in
Broek in Waterland (Parallelweg 1), Wervershoof (de Hoek 8-b) en Westzaan
(Torenstraat 2). Ook kunt u de stukken vanaf die datum vinden op onze
website: www.obmverzekeringen.nl en desgewenst downloaden.
___________________________________________________________________________