Rooster van aftreden Raad van Commissarissen Rhenense

Rooster van aftreden Raad van Commissarissen Rhenense Woningstichting
De heer drs. G.R. Staal, voorzitter
1 – 1- 2017
De heer J. de Jong, vicevoorzitter
1 – 1- 2015
De heer ir. D.M. Gudden, lid
1 – 1 -2018
De heer G. Ploeg, lid
1 – 1 –2017
De heer mr. ing. H. Olde Meule, lid
1 – 1- 2018