download PDF

OPRICHTING
Blijkens de notariële akte d.d. 1 juni 1984, verleden voor notaris
Mr. B.J. Demenint te Haarlem, is de stichting opgericht onder de naam
Stichting Aangepast Vervoer Zuid-Kennemerland (Stichting AVZK).
De stichting is statutair gevestigd te Haarlem.
DOEL
1. De stichting heeft ten doel het mogelijk maken en bieden van vervoer aan
rolstoelgebruikers en anderen, die zodanig gehandicapt zijn, dat zij geen of
nagenoeg geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer of gewone
taxivervoer.
2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het verwerven van voertuigen, geschikt voor het vervoer van rolstoelen en hun
gebruikers;
b. het ter beschikking stellen van diensten aan voormelde doelgroep;
c. het verwerven van financiële middelen om vervoer mogelijk te maken;
d. alle overige wettige middelen.
BESTUUR
In 2013 bestaat het bestuur van de Stichting uit:
-
de heer A.A. Verhamme: voorzitter
de heer E.W. Kieft: secretaris
de heer A.F. Smit: penningmeester
mevrouw R. Smit-Plant: lid
de heer G.J. van Reijendam: lid
INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer
41223938