rooster ​van aftreden

ROOSTER VAN AFTREDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN
Naam
Functie
Aftredend
Herbenoembaar
De heer H. Hellegers
Plv. voorzitter
1 juli 2015
Nee
De heer H. Hieltjes
Plv. secretaris
1 juli 2018
Ja
Mevrouw J. Leemhuis
Lid
1 juli 2015
Nee
De heer J. Niederer
Voorzitter
1 juli 2017
Ja
Mevrouw M. Rookmaker
Secretaris
1 juli 2015
Nee
BJZ/RvC