LA305_NJi_flyer invulvlakken_NIEUW-DTP.indd

Training
Werken aan een positieve groep
Vier bijeenkomsten voor pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang
De buitenschoolse opvang (bso) moet voor kinderen een veilige en stimulerende omgeving zijn. De
training Werken aan een positieve groep levert hier een actieve bijdrage aan. In een positieve groep
kunnen kinderen naar hartenlust spelen, hun talenten ontwikkelen, vriendschappen sluiten en sociale
vaardigheden leren. In een positieve groep kunnen de pedagogisch medewerkers vooral het positieve
gedrag van kinderen ondersteunen en aanmoedigen; ze zijn minder bezig met het begrenzen van de
dingen die niet goed gaan. Ook voelen de pedagogisch medewerkers zich meer verbonden met de BSO en
met elkaar. Voor ouders is een positieve bso een aantrekkelijke plek om hun kinderen naartoe te
brengen.
Doelgroep
De training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers van buitenschoolse kinderopvangorganisaties.
Doel
De training leert u vaardigheden voor het vormen van een positieve groep.
Inhoud
Vragen die in de cursus worden beantwoord zijn: hoe zorg je als pedagogisch medewerker voor zo’n
positieve groep, hoe begeleid je de groepsprocessen en hoe betrek je de kinderen hierbij? De training
sluit aan bij het Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar.
De training bestaat uit 4 bijeenkomsten:
• Bijeenkomst 1: herkennen van een positieve of negatieve groep
• Bijeenkomst 2: begrijpen hoe groepsnormen de groepssfeer bepalen
• Bijeenkomst 3: kijken naar relaties tussen de kinderen in de groep
• Bijeenkomst 4: terugkijken op vestigen van positieve groepsnormen en creëren van verbondenheid
Kosten
De training kost per deelnemer €910. Deelnemers ontvangen een Certificaat van Deelname.
Aanbod
De training wordt in zowel open als incompany vorm aangeboden. Kijk voor data en meer info op:
www.nji.nl/nl/Trainingen/Trainingen-Buitenschoolse-opvang/Werken-aan-een-positieve-groep
De training maakt onderdeel uit van het landelijk aanbod van het Nederlands Jeugdinstituut.
Het NJi is CEDEO-gecertificeerd. De training wordt gegeven door een ervaren trainer.
Contactpersoon: Liesbeth Zaaijer
Telefoon:
030 - 230 63 32
E-mail:
[email protected]
Het Nederlands Jeugdinstituut
Het Nederlands Jeugdinstituut werkt zowel voor uitvoerend werkers, directie en staf van instellingen in de sector jeugd, opvoeding en onderwijs als voor gemeenten. Wij maken kennis beschikbaar voor de praktijk, maar verwerken ook kennisvragen
vanuit de praktijk. Op die manier wordt een kenniscyclus georganiseerd, die de jeugdsector helpt de kwaliteit en effectiviteit
van de dienstverlening te verbeteren. Voor vragen of advies kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.
Nederlands Jeugdinstituut
Catharijnesingel 47
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
t: (030) 230 63 44
m: [email protected]
i: www.nji.nl | m.nji.nl