Bekijk de uitnodiging (pdf) - Raad voor de jaarverslaggeving

Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ)
18 november 2014
Discussiebijeenkomst inzake Solvency II
Op 1 januari 2016 zal de EU richtlijn Solvency II in werking treden. Dit nieuwe raamwerk voor
verzekeringstoezicht, toegerust op risico’s die bij verzekeraars spelen, heeft grote gevolgen voor
Nederlandse verzekeraars. Dat betreft niet alleen de kapitaalmodellen maar raakt ook de
bedrijfsvoering en het risico- en solvabiliteitsmanagement van de verzekeraar. De invoering van
Solvency II leidt tot aanpassing van de Wft en het BW en heeft ook consequenties voor de financiële
verslaggeving. Dientengevolge zal richtlijn RJ 605 - Verzekeringsmaatschappijen
worden herzien.
Om de toegestane mogelijkheden binnen de verslaggeving optimaal te beschrijven wil de RJ graag uw
mening over een aantal vraagstukken in de uitwerking, mede om tot een zo goed mogelijke
herziening van RJ 605 te komen. De RJ nodigt u uit om op 18 november 2014, tussen 14.00 tot 17.00,
hierover van gedachten te wisselen. De bijeenkomst zal worden gehouden ten kantore van de
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, Antonio Vivaldistraat 2-8 te Amsterdam
(Limpergzaal). U bent vanaf 13.45 uur welkom aldaar.
Inhoudelijk zal het programma worden verzorgd door de RJ werkgroep verzekeringen onder
leiding van de voorzitter daarvan, Niek de Jager. Naast een
toelichting op de achtergronden, zal ook tijd worden besteed aan de in ontwikkeling zijnde
voorstellen tot aanpassing van RJ 605. De bijeenkomst zal worden geleid door Hans de
Munnik, voorzitter van de RJ. De bijeenkomst is vooral bedoeld voor verschaffers, gebruikers
en controleurs op het gebied van verzekeringen.
Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs en zouden het plezierig vinden als u ons zo spoedig
mogelijk kunt laten weten of u wilt deelnemen. Gezien het karakter van de bijeenkomst is het
aantal deelnemers beperkt en zullen wij inschrijvingen in volgorde van binnenkomst
behandelen.
U kunt zich inschrijven voor deze discussiebijeenkomst door een mailtje te sturen aan de algemeen
secretaris Marieke Eggenkamp-Klingers op [email protected] De uiterste inschrijvingsdatum voor
deze bijeenkomst is vrijdag 1 november 2014.
Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.