Checklist ouders bij bezoek aan kindercentrum - Verbeter

Checklist voor je bezoek aan een kindercentrum
Vyvoj ondersteunt kinderopvangorganisaties bij het verbeteren van hun kwaliteit en voert veel klant- en
medewerker tevredenheidsonderzoek uit. Uit onze jarenlange ervaring weten wij wat ouders van belang vinden
en hoe organisaties aan kwaliteit werken. Wij hebben voor ouders deze checklist opgesteld als steuntje om goede
kinderopvang te kiezen en hebben gedefinieerd waar goede kinderopvang (II) aan moet voldoen. Ook hebben wij
in drie stappen (I) omschreven hoe je tot een juiste keuze van kinderopvang komt. Vyvoj is een van de
initiatiefnemers van de VerbeterMeter.
Checklist voor je bezoek aan een kindercentrum
Kijk
o
Spreken de binnen- , buiten- en slaapruimtes je aan?
o
Wat de kinderen eten en drinken.
o
Welke activiteiten de pedagogisch medewerkers met de kinderen doen.
o
Is het speelgoed overzichtelijk geplaatst en op kindhoogte bereikbaar?
Luister
o
Hoe lawaaierig is het?
o
Hoe praten de pedagogisch medewerkers met de kinderen?
o
Hoe praten de kinderen onderling?
o
Hoeveel kinderen zijn er in de ruimte?
o
En hoeveel begeleiders en stagiaires?
Tel
Vraag
o
Hoe word je als ouder geïnformeerd over de ontwikkelingen van je kind?
o
Hoe ziet het wenprogramma eruit?
o
Hoe het dagprogramma verloopt en hoe het pedagogisch beleid concreet gemaakt wordt.
o
Hoe wordt er omgegaan met zindelijkheidstraining?
o
Hoe werkt de oudercommissie?
o
Waar onderscheidt deze voorziening zich in ten opzichte van andere voorzieningen?
o
Wat zijn de kosten van de opvang en wat is het beleid ten aanzien van betalingen tijdens vakantie en
ongeplande afwezigheid, zoals ziekte van uw kind?
Voel
o
Hoe is de sfeer?
o
Past deze opvang bij mij en mijn kind?
1
Checklist voor je contacten met een kindercentrum
Lees (vooraf)
o
De breng- en haaltijden en de openingsdagen
o
De regels voor kinderen en ouders op het centrum
o
Het pedagogisch beleidsplan: sluit dat aan bij mijn eigen visie?
o
De toekomstplannen van het centrum
o
Het GGD-inspectierapport en de risico-inventarisatie
o
Het klachtenreglement
o
De groepen: verticaal, horizontaal, baby-groep
2
Checklist voor je contacten met een kindercentrum