DEELSESSIE 7 Van individuele pedagogische

DEELSESSIE 7
Van individuele pedagogische advisering naar werken met ouders in groepen
Monique Albeda, orthopedagoog, en Jennifer Gebraad, pedagogisch adviseur, werken beiden bij JSO
Opvoedbureau Midden-Holland.
Toelichting:
Pedagogisch adviseren is een methodiek om ouders te ondersteunen bij lichte tot milde
opvoedingsproblemen. Een belangrijke pijler van deze door het Nederlands Jeugdinstituut erkende
methodiek is de ouderschapstheorie van Alice van der Pas.
In de workshop willen we samen kaders stellen: in hoeverre kan Pedagogisch adviseren ook in
groepsverband worden uitgevoerd. Wat zijn voor- en nadelen, voorwaarden, kansen en valkuilen?
CV:
Monique Albeda is een ervaren orthopedagoog met liefde voor het vak en deskundig
op het brede terrein van opvoedingsondersteuning. Ze staat met één voet in de praktijk
van het Centrum voor Jeugd en Gezin en met de andere in de theorie van de tweede
lijn. In haar trainingen biedt ze maatwerk en ze heeft oog voor de wensen en behoeften
van de deelnemers.
Jennifer Gebraad is een maatschappelijk werker die ruime ervaring heeft binnen de
jeugdhulpverlening en de zorg. Ze is de laatste jaren onder meer werkzaam als
pedagogisch adviseur binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin en ontwikkelt binnen
deze functie onder andere trainingen en cursussen op maat voor ouders, tieners en
kinderen.
Contactgegevens:
Organisatie:
Contactpersonen:
Adres:
Postcode en plaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
JSO
Jennifer Gebraad en Monique Albeda
Nieuwe Gouwe Westzijde 1
2802 AN Gouda
[email protected]
(0182) 54 78 88