BOT-Sessie (Benen op Tafel Sessie)

Factsheet
BOT-Sessie (Benen op Tafel Sessie)
Doelstelling: Het leggen van de basis voor een gemeenschappelijke inspirerende visie. Denken in kansen en mogelijkheden m.b.t.
vragen als: Wat zijn de behoeftes van de klant? Leveren we optimale producten en of diensten? Is de servicegraad met betrekking tot
Kwaliteit en Levertijd voldoende? Waar staan we ten opzichte van de concurrentie en wat zijn de te verwachten ontwikkelingen op het
gebied van producten,diensten en servicegraad?
Uitvoering: De BOT-Sessie bestaat in alle gevallen uit minimaal 3 delen. Tijdens de eerste bijeenkomst zal er energie en creativiteit
gaan stromen. Tijdens een tweede bijeenkomst worden de uitkomsten gepresenteerd en worden de gemeenschappelijke conclusies en
kansen vastgesteld. Tijdens de derde en laatste bijeenkomst worden de kansen concreet vertaald in doelen en de strategie vastgesteld hoe
deze te realiseren.
Deelnemers: De top van de organisatie.
Deliverables: Presentatie en of Eindrapport. (naar keuze)
Rol van Lenny Advies: Onze adviseurs bereiden de bijeenkomsten voor, begeleiden en bewaken het proces en verzorgen de
uitwerking en presentatie van de resultaten.