Shipping Administrator Marlux 140616

Marlux, met hoofdzetel in Tessenderlo, is als producent van terrastegels, sierbestrating en
tuinafwerking één van de belangrijkste spelers binnen het tuinsegment. Marlux stelt verspreid over
4 vestigingen in België zo'n 260 mensen tewerk. Marlux maakt deel uit van de Building Materials
Group CRH. Een financieel sterke internationale speler, gefocust op leadership. Efficiëntie en
klantgerichtheid staan daarbij centraal.
Marlux medewerkers zijn trots om te werken in een verantwoordelijk bedrijf waar de
werkomstandigheden veilig en gezond zijn, waar uitmuntendheid een voorwaarde is en waar de
resultaten tegemoet komen aan de verwachtingen van de aandeelhouders. Transparantie en het
delen van kennis wordt gestimuleerd op alle niveaus.
Ter versterking van het Shipping Team zijn we op zoek naar een m/v :
Shipping Administrator
Doel van de functie
Het organiseren en administratief ondersteunen van het vervoer van de producten zodat het vervoer op een
effectieve, efficiënte wijze en “just in time” kan plaatsvinden.
Dienst
Shipping
Rapporteert aan
Transport Manager
Taken
1. Baliewerk
Doel : Het zo vlot mogelijk afhandelen van uitgaande en inkomende transporten.
40 %
Deelactiviteiten :
1) Vrachten ingeven in SAP met controle van bestemming.
2) Controle van geladen vrachten cfr. laadbon.
3) Chauffeurs wijzen op de veiligheidsvoorschriften.
4) De opvolging van de planning van de inkomende grondstofstromen.
5) Goede mondelinge communicatie en administratieve opvolging van de werkzaamheden op de
laadkoer.
2. Transporten - Orders
Doel : Vlotte administratieve afhandeling van afhalingen, leveringen en interne transporten.
30 %
Deelactiviteiten :
1) Input orders (juiste artikel + aantal) in SAP van dagelijkse bestellingen.
2) Stockcontrole in SAP en desgevallend de klant informeren over stockprobleem, levertermijnen,…
n.a.v. hun bestelling.
3) Kennis nemen en communiceren van moeilijkheden van chauffeurs en/of klanten en deze
rapporteren aan de Transport Manager en eventueel Customer Service.
4) Ontvangst boeken van inkomende inter-company goederen.
5) Opmaken, uitgeven, ontvangen en klasseren van klaarzetdocumenten, laaddocumenten,
afleverbonnen, retourbonnen...
3. Voorfacturatie (enkel TLO en ZOL)
Doel : Correcte facturatie van gereden vrachten.
Deelactiviteiten :
1) Ingave van vrachten in het TVS-systeem.
2) Controle van wacht- en lostijden.
3) Controle van facturen en CN’s.
20 %
4. Diverse ondersteunende taken
Doel : Ondersteuning van andere afdelingen.
Deelactiviteiten (afhankelijk per site) :
1) Inkoopadministratie : handelsgoederen, natuursteen,...
2) Marketingactiviteiten : meewerken aan diverse operationele en administratieve marketingtaken.
3) Personeelsadministratie.
Vereisten
Certificaten
Studies : Niveau Professionele bachelor / graduaat, Richting Logistiek, of gelijkwaardig door ervaring
Competenties
KERNWAARDEN
Veiligheid
• U waakt over de naleving van afspraken, regels en stuurt bij waar nodig.
Teamwork
• U werkt constructief mee in het team. U stelt zich loyaal en betrokken op.
Excellentie
• U heeft constante aandacht voor kwaliteit en uit dit in eigen gedrag.
Breeddenkend
• U staat open voor verandering en innovatie.
RELATIONELE COMPETENTIES
Klantgerichtheid
• U reageert vriendelijk, tijdig en correct op vragen van interne en externe klanten.
TAAKGERICHTE EN PROBLEEMOPLOSSENDE COMPETENTIES
Taakuitvoering en werkorganisatie
• U voert zelfstandig taken uit.
Flexibiliteit
• U past uw planning, aanpak of gedrag aan als de concrete situatie dat vereist.
PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES
Stressbestendigheid
• U blijft kalm en rustig handelen in onverwachte situaties, bij tegenslag, bij kritiek of bij verhoogde
werkdruk.
KENNIS
Algemene kennis
• SAP
• Productkennis
• Sterk in administratie
MS Office
• MS Word
• MS Excel
• MS Outlook
•
•
•
•
Talenkennis
Nederlands +++++
Frans +++
Duits ++
Engels ++
Rechtstreeks solliciteren kan via : [email protected]
10 %