Download factsheet - Topforce Alliance

SAP NetWeaver Identity Management &
SAP Central User Administration
Achtergrond
Aanpak
SAP CUA (Central User Administration)
SAP CUA was in het verleden de standaard oplossing voor centraal
beheer van gebruikersaccounts in SAP systemen.
SAP IdM (NetWeaver Identity Management)
SAP IdM is de strategische oplossing voor beheer van identiteiten en
autorisaties in een heterogeen systeemlandschap.
SAP heeft de ontwikkeling in CUA stilgelegd en zal alleen nog support
bieden. SAP raadt aan om IdM in te schakelen voor elk nieuw identity
management initiatief. Als uw organisatie SAP CUA al gebruikt en
de nieuwe functionaliteiten van SAP IdM wil benutten, dan zal een
migratie gepland moeten worden.
Ontdek
Ontwerp
Ontwikkel
Probleemstelling
Scan IT landschap
Focus systemen
Implementatie
Met de groeiende omvang en complexiteit van een IT landschap
loopt men al snel tegen de tekortkomingen van SAP CUA aan. Een
belangrijke tekortkoming is dat CUA zich beperkt tot autorisatiebeheer
van SAP ABAP systemen. Voor de andere systemen moet daarom
een alternatieve oplossing gehanteerd worden, waardoor het overzicht
ontbreekt en de flexibiliteit minimaal is.
Huidig proces in kaart
Prioriteiten
Golive analyse
Overview SAP security
solutions
Plan van aanpak
Handover
Oplossingsrichting
SAP IdM is een complete Identity & Access Management oplossing
waar zowel SAP als non-SAP systemen mee worden aangestuurd.
Met behulp van self-services en workflows kan het autorisatieproces
tot een hoger volwassenheidsniveau getild worden. Met SAP IdM
kan uw organisatie zelf aanvragen indienen voor bijvoorbeeld
nieuwe rollen of het resetten van wachtwoorden. Deze aanvragen
worden automatisch verwerkt in het systeem. Tevens kan een op uw
organisatie toegesneden business rolmodel worden geïmplementeerd,
met aanpasbare workflows waarin goedkeurslagen en controles
plaatsvinden.
Resultaat
Om de beste aanpak voor uw organisatie te bepalen, faciliteren
Integrc en The Next View gezamenlijk een ‘in-house’ workshop.
Hierbij bepalen we samen met uw eigen functionele én technische
specialisten de beste oplossingsrichting.
Meer weten over deze workshop of andere IdM dan wel integratie
vraagstukken? Neem contact op met Integrc of The Next View.
The Next View
Wim Dausy
[email protected]
+31631640534
Integrc
Werner van Haelst
[email protected]
+31652333149
Er staat een centrale oplossing die voor alle systemen op dezelfde
manier werkt. Er blijft één integraal proces over dat voor alle betrokken
partijen helder is. Zo staat er een platform dat het autorisatieproces
onder controle brengt en beheersbaar de toekomst trotseert.
leaflets VNSG 2014FINAL.indd 1
31-03-14 09:28