Financieel jaarverslag 2013 Stichting Aandacht voor

Financieel jaarverslag 2013
Stichting Aandacht voor Speciale Kinderen (ASK)
Ghana
Jaarrekening 2013
Uitgaven
Inkomsten
Betaalrekening 01-01-2013
Spaarrekening 01-01-2013
C
C
Giften particulier 1)
Evenementen 2)
Organisaties 3)
Rente spaarrekening
C 4.280,00
211,00
C
C 85.530,90
C
1,39
Subtotaal
C 90.023,29
Totaal
1.699,69
100,00
C 91.822,98
Overboeking naar SAP 4)
Fondsenwerving 5)
Bank kosten
Overig 6)
C 87.075,92
150,00
C
C
204,31
C 1.699,14
Subtotaal
C 89.129,37
Betaalrekening 31-12-2013
Spaarrekening 31-12-2013
C
C
Totaal
C 91.822,98
2.593,61
100,00
1) Waarvan 7 vaste maandelijkse donateurs, 6 vaste jaarlijkse donateurs (totaal €
3.415) en 3 donateurs die op incidentele basis een gift overmaakten (totaal € 865).
2) Opbrengst van verkoop tijdens de Afrikadag in Almere (€ 130) en Werelddag Mondiaal
Platform in Venray (€ 81).
3) Rotaryclub
Samen t.b.v.
medewerkers
Stichting 1%
Ter Aar (€ 1.000), Impulsis (€ 26.808), Donatiemodule Stichting Geef
een vliegticket voor de conferentie in Den Haag voor een van de SAP
(€ 81), Gereformeerde Kerk Soest (C 348,45), St. Talud (€ 57.267,92),
club (C 25,53).
4) Ten behoeve van het dagprogramma
van Special Attention
Project (SAP).
5) Huurkosten voor de stand op de Afrikadag in Almere.
6) Contributie Partin, deel 2012 en geheel 2013 (C 65), conferentiekosten Den Haag van
de medewerkers van SAP (C 43,25), vliegticket medewerker SAP t.b.v. de conferentie in
Den Haag (C 847,33), vliegticket werkbezoek aan SAP door de voorzitter van St. ASK
Ghana re 743,56).
Financieel Jaarverslag 2013 Stichting Aandacht voor Speciale Kinderen (ASK) Ghana
.1
Jaaroverzicht
Van particuliere donateurs is iets meer aan giften ontvangen dan vorig jaar. Het aantal
vaste donateurs is gelijk gebleven, er waren 2 donateurs meer die een eenmalige gift
overmaakten. De laatste 3 jaar is er een lichte stijging zichtbaar in het aantal particuliere
donaties.
Het geld wat uit evenementen binnen komt is minder dan voorgaande jaren. Er is minder
verkocht van de aangeboden producten.
Van het 3-jarig contract t.b.v. het dagprogramma van SAP (2011 - 2013) dat met
Impulsis is afgesloten, moest SAP nog een deel van het contract van 2012 ontvangen en
het hele bedrag voor 2013. Impulsis droeg per jaar 1/3 bij van het benodigde
projectbudget. Voor 2012 bedroeg dit als restant: St. ASK € 24.164/Impulsis
€ 12.082
(totaal € 36.246). Voor 2013 was dit: St. ASK € 29.452/Impulsis
€ 14.726 (totaal
c 44.178).
De verantwoording voor deze gelden door SAP is terug te vinden in de bijlage.
Stichting Aandacht voor Speciale Kinderen (ASK) Ghana
Marga Klompéstraat 2
2331 RX Leiden
[email protected]
www.askghana.nl
KvK 28116996
ABN AMRO NL88 ABNA 0413 6395 68 te Amersfoort
Amersfoort,
28 februari 2014
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Janneke Bijl - Ubels
Ton Sies
dA~
Lid
Lid
Peter-Peul van Keijsteren
Marieke IJkema
Hester Ubels
Nel Kralt
Financieel Jaarverslag 2013 Stichting Aandacht voor Speciale Kinderen (ASK) Ghana
2