Nieuwsbrief nr. 8 Fysio - November

Nieuwsbrief fysiotherapeuten – november 2014
Momenteel ontvangt Coöperatie VGZ veel
vragen over de nieuwsbrief van oktober
2014 met betrekking tot de CQi-vragenlijst.
Wij begrijpen dat dit veel vragen bij u
oproept. Helaas is het niet mogelijk om alle
vragen individueel te beantwoorden.
Daarom willen wij via deze weg graag een
antwoord geven op de meest gestelde
vragen.
Ik ben een praktijk die niet kan voldoen
aan de eis van 25 uitgezette
vragenlijsten bij VGZ verzekerden.
Als aanvulling op artikel 4.3 in de
overeenkomst heeft Coöperatie VGZ
besloten dat de vragenlijsten ook uitgezet
mogen worden bij niet-VGZ verzekerden.
Het aantal van 10 ingevulde vragenlijsten
blijft gehandhaafd. Wij verwachten per
praktijk een aantoonbare
inspanningsverplichting om hieraan te
voldoen.
Mogen de retour gestuurde CQivragenlijsten ook niet VGZ verzekerden
zijn?
Ja, de retour gestuurde vragenlijsten
mogen ook niet VGZ verzekerden zijn.
Geldt het aantal van 10 ingevulde
vragenlijsten per praktijk of per
therapeut?
Het aantal van 10 ingevulde vragenlijsten
geldt per praktijk en niet per zorgverlener.
Welke meetbureaus mag ik gebruiken? Is
het mogelijk om zelf een vragenlijst
samen te stellen?
Het is niet mogelijk zelf een vragenlijst
samen te stellen. Het is belangrijk dat het
meetbureau minimaal scope B online kan
uitvoeren. De meest bekende meetbureaus
zijn MediQuest en Qualizorg. Andere
meetbureaus zijn mogelijk. De
meetbureaus zijn te raadplegen via
http://www.ciio.nl/register?filter%5b2%5d%
5b%5d=6 . U bij deze meetbureaus
informeren of de CQi-vragenlijst
fysiotherapie wordt aangeboden.
Meetbureaus die niet op deze lijst staan
kunnen niet worden gebruikt.
Volstaat het om in Intramed aan te geven
dat er toestemming door de patiënt is
gegeven voor deelname aan de CQivragenlijst?
De praktische invulling van het vullen van
de CQi-vragenlijsten kan per bureau
verschillend zijn. De meeste bureaus
hebben een koppeling gemaakt met uw
administratiesysteem. Voor inhoudelijke
vragen over de uitvoering kunt u contact
opnemen met het door u gekozen
meetbureau.
Kunnen de kosten van de meetbureaus bij
VGZ worden gedeclareerd?
Het is niet mogelijk de kosten van een
meetbureau bij VGZ te declareren.
In welke periode moeten de CQivragenlijsten worden ingevuld?
De Zorgaanbieder voert een
klantervaringsonderzoek uit door middel
van het laten invullen van de CQivragenlijst in de periode van 1 januari tot
31 december 2015.
Nieuwsbrief fysiotherapie Coöperatie VGZ - november 2014
Waarvoor worden de gegevens van de CQivragenlijsten gebruikt?
De resultaten worden door de meetbureaus
geanonimiseerd aan coöperatie VGZ
aangeleverd. VGZ wil hiermee de kwaliteit
van de zorg inzichtelijk maken. De
resultaten zullen worden verwerkt ten
behoeve van ‘Vergelijk en Kies’ op onze
website.
Ik heb de overeenkomst nog niet
getekend. Is dit nog mogelijk na 1
november?
De datum van 1 november is geen harde eis
voor de contractering. Tekent u na deze
datum dan wordt u later in ‘de
Zorggids/Vergelijk en Kies’ opgenomen. De
inhoud van ‘de Zorggids/Vergelijk en Kies’
wordt door VGZ wekelijks bijgewerkt.
Is het mogelijk mijn Zorgovereenkomst
Fysiotherapie 2015 individueel aan te
passen?
Nee, dit is helaas niet mogelijk. De
Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2015 geldt
voor alle fysiotherapeutische praktijken.
Over de overeenkomst vindt tussen
Cooperatie VGZ en het KNGF overleg plaats.
Helaas is het niet mogelijk dit individueel
per zorgverlener te doen.
Deze informatie kunt u ook bij het
laatste nieuws op onze website
terugvinden.
http://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbie
ders/zorgsoorten/paramedischezorg/nieuws
Met vriendelijke groet,
Zorginkoop Paramedische Zorg
Nieuwsbrief fysiotherapie Coöperatie VGZ - november 2014