Aanmeldingsformulier BSO 2014-12-09

AANMELDINGSFORMULIER
BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO)
Datum aanvraag
Datum ontvangen
1. GEGEVENS GEZIN (aanvrager/aanvraagster)
Ouder/verzorger 1
M/V
Ouder/verzorger 2
Naam
Naam
Adres
Adres
Postcode + Woonplaats
Postcode + Woonplaats
Telefoon thuis
Telefoon thuis
E-mail privé
E-mail privé
Geboortedatum
Geboortedatum
BSN nummer
BSN nummer
Mobiele telefoon
Mobiele telefoon
Telefoon werk
Telefoon werk
E-mail werk
E-mail werk
M/V
2. PERSOONLIJKE GEGEVENS KIND
Achternaam
Voornaam
BSN nummer kind
Geboortedatum
Jongen/Meisje
(s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is)
3. GEWENSTE DAGEN/DAGDELEN
Gewenste ingangsdatum
BSO-A: JAARPLAATS
BSO-B: REGULIERE OPVANG (schoolweken)
Kan in combinatie met BSO-C
BSO-C: VAKANTIEOPVANG (vakantieweken)
Kan in combinatie met BSO-B
BSO-D: ONREGELMATIG FLEXIBELE OPVANG (schoolweken)
Kan in combinatie met BSO-C
Aantal strippen
S.v.p. gewenst pakket aankruizen, zie toelichting tarievenlijst.
GEWENSTE DAGDELEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag Donderdag
Vrijdag
Voorschoolse opvang: vanaf 07.00 uur
N.V.T.
Naschoolse opvang: tot 18.30 uur
Continurooster lang: tot 18.30 uur
Continurooster kort: tot 15.30 uur
Naschools woensdag/vrijdag: tot 13.15 uur
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.
Vrije middag lang: tot 18.30 uur
Vrije middag kort: tot 15.30 uur
INVULINSTRUCTIE:
Indien u gebruik wilt maken van regelmatig flexibele opvang, dan zet u bij de gewenste dagdelen
geen "X" maar een "E" (even weken) of een "O" (oneven weken). Bij onregelmatig flexibele opvang
zet u, indien mogelijk, een "F" bij de gewenste dag/dagdelen.
Bij BSO Plus bestaan de mogelijkheden: Naschoolse opvang tot 18.30 uur, continurooster lang of een vrije middag.
Groep
NAAM SCHOOL
OPMERKINGEN:
Stichting Kinderopvang West-Twente
Servicekantoor De Cirkel Groep:
Twentepoort Oost 10
7609 RG ALMELO
T (0548) 63 23 00
E [email protected]
I www.kinderopvangwesttwente.nl
IBAN: NL83 RABO 0120 9330 20
BTW-nr.: NL812748815B01
KvK Enschede: 08106503