Aanmeldformulier - Stichting Kinderopvang Op Maat

Aanmeldingsformulier
Stap 1
Ouder/verzorger 1
Stap 2
Ouder/verzorger 2
Stap 3
Gegevens kind
Naam en voorletters: Dhr. /Mevr. ……………………………….……..……………………
BSN: …………………………………………………… Geb. datum: …….……..….…………….….
Adres: ………………………………………………………………………………….……………..……….
PC + woonplaats: …………………………………………………………….…….…………….……..
Telefoon: …………………………………………… GSM: ……………….……….……….…….…..
E-mail: …………………………………………………………………………….……………….………….
Naam werkgever: ………………………………………………………..……………….…………….
Vestigingsplaats: ……………………………………………………………..………….………………
Telefoon: …………………………………………………………………………………….………………
Naam en voorletters: Dhr. / Mevr. …………………………………….……………………
BSN: …………………………………………………… Geb. datum: …………..…………..…….…
Adres: ………………………………………………………………………………….……………………..
PC + woonplaats: …………………………………………………………….…….………….…….…
Telefoon: …………………………………………… GSM: ……………….……….……….………..
E-mail: …………………………………………………………………………….………………………….
Naam werkgever: ………………………………………………………..…………………………….
Vestigingsplaats: ……………………………………………………………..…………………………
Telefoon: ……………………………………………………………………………………………………
Voornaam: …………………….…………………
M
J
onbekend
Achternaam: ……………………………………………………………………………………………..
(Verwachte) geboortedatum: …………………………………………………………….…….
BSN (indien bekend): ………………………………………………………………………….…….
Maakt broertje of zusje gebruik van onze kinderopvang
Stap 4
Gewenste vorm van kinderopvang:
Buitenschoolse opvang
Kinderdagverblijf
Ga door naar stap 5
ga door naar stap 6
J
N
Stap 5
Buitenschoolse opvang:
Naam basisschool: ……………………………………………………………………………………..
Gewenste locatie: ……………………….…………………………………………………………….
Gewenste dagdelen:
Maandag:
 6.30 tot 8.45 uur
 7.30 tot 8.45 uur
 15.15 tot 18.00 uur
 15.15 tot 18.30 uur
Dinsdag:
 6.30 tot 8.45 uur
 7.30 tot 8.45 uur
 15.15 tot 18.00 uur
 15.15 tot 18.30 uur
Woensdag:
 6.30 tot 8.45 uur
 7.30 tot 8.45 uur
Donderdag:
 6.30 tot 8.45 uur
 7.30 tot 8.45 uur
 12.00 tot 13.30 uur
 12.00 tot 18.00 uur
 12.00 tot 18.30 uur
 15.15 tot 18.00 uur
 15.15 tot 18.00 uur
Onderbouw gr. 1 t/m 4::
Vrijdag:
 6.30 tot 8.45 uur
7.30 tot 8.45 uur
 12.00 tot 13.30 uur  12.00 tot 15.30 uur
 12.00 tot 18.00 uur
 12.00 tot 18.30 uur
Bovenbouw gr.5 t/m 8::
 15.15 tot 18.00 uur
 15.15 tot 18.30 uur
 Flexibele opvang
Wensen ten aanzien van de opvang:
Gewenste ingangsdatum: ……………………………………………………………………………………..
Gewenste arrangement:
40 weken (opvang 40 schoolweken)
48 weken (opvang 40 schoolweken, 6 weken ‘kleine’
vakanties en 2 weken zomervakantie naar keuze)
52 weken (opvang 40 schoolweken, 12 weken
schoolvakanties)
Stap 6
Kinderdagverblijf:
Gewenste locatie: ……………………………………………………………………………………………
Gewenste dagdelen:
Ochtend
Middag
Maandag:
 vanaf 6.30 uur
 vanaf 7.30 uur
 tot 18.00 uur
 tot 18.30 uur
Dinsdag:
 vanaf 6.30 uur
 vanaf 7.30 uur
 tot 18.00 uur
 tot 18.30 uur
Woensdag:
 vanaf 6.30 uur
 vanaf 7.30 uur
 tot 18.00 uur
 tot 18.30 uur
Donderdag:
 vanaf 6.30 uur
 vanaf 7.30 uur
 tot 18.00 uur
 tot 18.30 uur
Vrijdag:
 vanaf 6.30 uur
 vanaf 7.30 uur
 tot 18.00 uur
 tot 18.30 uur
Zijn er andere dagdelen bespreekbaar?
J
N
 Flexibele opvang
Wensen ten aanzien van de opvang:
Gewenste ingangsdatum: …………………………..
Gewenst arrangement:
40 weken (opvang 40 schoolweken)
52 weken
Ga door naar stap 7
Stap 7.
Dit formulier kunt u invullen en mailen naar [email protected]
Of opsturen naar:
Kinderopvang Op Maat
Laan van Everswaard 78, 4617 LK Bergen op Zoom
Datum: ….. -……-…..
U ontvangt schriftelijk bericht van uw inschrijving
Toelichting :