Naschoolse opvang tarieven Boost BMS 2014

Tarieven buitenschoolse opvang stichting Boost BMS 2014
Stichting Boost BMS
Aan ’t Verlaat 30
2612 XZ Delft Tel. 015-2134617
Ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 53554191
Belastingnummer: 8509.24.807
Inschrijfnummer landelijk register kinderopvang 113534413
Ibannr. NL 27 RABO 0160873681
Voorschoolse Opvang (VSO)
Uren op jaarbasis
1 dag per week
40
2 dagen per week
80
3 dagen per week
120
4 dagen per week
160
5 dagen per week
200
40 schoolweken per jaar.
Jaarprijs
€ 256,80
€ 513,60
€ 770,40
€ 1.027,20
€ 1.260,00
Maandprijs
€ 21,40
€ 42,80
€ 64,20
€ 85,60
€ 105,00
Uurtarief
€ 6,42
€ 6,42
€ 6,42
€ 6,42
€ 6,42
Tussenschoolse Opvang (TSO)
Jaarprijs
Kwartaal prijs
1 dag per week
€ 80,00
€ 20,00
2 dagen per week
€ 160,00
€ 40,00
3 dagen per week
€ 240,00
€ 60,00
4 dagen per week
€ 320,00
€ 80,00
Incidentele opvang
€2,50 per dag. Contant te voldoen.
Naschoolse opvang (NSO inclusief de vakanties en studiedagen)
1 dag per week
Uren op jaarbasis
260
Jaarprijs
€ 1.669,20
Maandprijs
€ 139,10
Uurtarief
€ 6,42
2 dagen per week
520
€ 3.338,40
€ 278,20
€ 6,42
3 dagen per week
780
€ 5.007,60
€ 417,30
€ 6,42
4 dagen per week
1040
€ 6.676,80
€ 556,40
€ 6,42
5 dagen per week
1300
€ 8.346,00
€ 695,50
€ 6,42
3 weken vakantiesluiting per jaar (middelste 2 weken van de schoolvakanties en tussen Kerst
& Nieuwjaar). De jaarprijs is gedeeld door 12 maanden en loopt door tijdens de
sluitingsweken.
Extra dagen
Extra hele dag NSO
Extra halve dag NSO
Prijs per dag
€ 64,20
€ 32,10
Vakantie opvang (= opvang uitsluitend in de vakanties)
Uren op jaarbasis
Jaarprijs
Maandprijs
Uurtarief
1 dag per week
90
€ 577,80
€ 48,15
€ 6,42
2 dagen per week
180
€ 1.155,60
€ 96,30
€ 6,42
3 dagen per week
270
€ 1.733,40
€ 144,45
€ 6,42
4 dagen per week
360
€ 2.311,20
€ 192,60
€ 6,42
5 dagen per week
450
€ 2.889,00
€ 240,75
€ 6,42
9 vakantieweken per jaar. De jaarprijs is gedeeld door 12 maanden en loopt door tijdens de
schoolmaanden.