Lichte sedatie/anxiolyse en sedatiebewaking

Bij- en nascholingen
Lichte sedatie/anxiolyse
en sedatiebewaking
(voor verpleegkundigen)
| Lichte sedatie/anxiolyse en sedatiebewaking
Werkt u op een afdeling waar lichte
sedatie/anxiolyse wordt gegeven door de
behandelend arts? En bent u degene die
de patiënt in de gaten houdt tijdens het
onderzoek of de behandeling?
Praktisch
In 2012 heeft de Inspectie Gezondheidszorg het Toetsingskader Sedatie en/
of analgesie (PSA) bij volwassenen op
locaties buiten de OK uitgegeven en is de
CBO richtlijn PSA ontwikkeld.
Programma
 Richtlijn sedatie
Sedatieschalen
 Risicogroepen sedatie
Sedatiebewaking
Luchtwegmanagement
 Ontslagcriteria na lichte sedatie
Scenariotraining
Wat staat er nu precies in die richtlijn en
wat betekent dit voor u? Voldoet u aan
alle eisen die er gesteld worden tijdens de
lichte sedatie of anxiolyse?
Tijdens deze competentiegerichte
bijscholing wordt gebruik gemaakt van
casuïstiek uit uw beroepspraktijk. Om
kennisverdieping en kennisverbreding
op een interactieve manier mogelijk te
maken werken wij in kleine groepen.
In een e-learning doorloopt u de theorie
van lichte sedatie. Tijdens een (inter-)
actieve scholingsdag gaat u dieper in op
de theorie en wat dit voor u als verpleegkundige betekent. De theorie gaat u
gedurende de dag toepassen in praktijk
oefensituaties.
Deze scholing kan ook op uw locatie
worden georganiseerd.
Doelgroep
Verpleegkundigen werkzaam op een afdeling
waar lichte sedatie wordt gegeven.
Om te kunnen voldoen aan de eisen van de richtlijn is tevens verplicht:
- BLS certificaat
- Beheersing van medisch rekenen
Data
Dinsdag 20 augustus 2013
Woensdag 30 oktober 2013
Dinsdag 17 december 2013
Duur
1 dag van 09.00-16.30 uur
Informatie
Jeannette Keus
Senior opleidingsadviseur Bij- en nascholingen
(020) 44 45401 of 44 44253
[email protected]
Kosten
e 260,- inclusief e-learning
Accreditatie
Deze bijscholing is door de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V geaccrediteerd
Plaats
VUmc Academie
De Boelelaan 1109, 1081 HV Amsterdam
www.vumc.nl/onderwijs
(bij- en nascholingen)