Lees het gehele Position Paper

Afsluiten windturbineparken op de Noordzee brengt recreatievaart in gevaar
De voorgenomen bouw van grote windturbineparken op de Noordzee levert ernstige veiligheidsrisico’s
op voor de recreatievaart. De Nederlandse overheid houdt de windturbineparken gesloten waardoor
de recreatievaart wordt gedwongen om in de nabijheid van de grote zeevaart te varen. Het
Watersportverbond, het Platform Waterrecreatie en de vereniging voor de beroepschartervaart (BBZ)
hebben gezamenlijk hun zorgen geuit en oplossingen aangedragen om de veiligheid te borgen.
Volgens de huidige regelgeving zijn de windturbineparken niet doorvaarbaar. Tijdens het
watersportseizoen varen vele duizenden zeegaande zeiljachten, motorjachten, sportvisboten en
zeilcharters op de Noordzee. Door het verkleinen van het vaargebied worden zij gedwongen te varen
in de nabijheid van grote zeevarende schepen en worden direct geconfronteerd met verhoogde
veiligheidsrisico’s.
Het Watersportverbond, het Platform Waterrecreatie en BBZ, gesteund door Sportvisserij Nederland
en HISWA vereniging, pleiten voor aanpassing van de regelgeving zodat de windturbineparken
doorvaarbaar worden. Hierbij kijken zij onder andere naar goede voorbeelden in het buitenland. Zo is
op het Britse deel van de Noordzee doorvaart in het belang van de veilige vaart toegestaan voor
vaartuigen tot 24 m. Ook in Denemarken en Duitsland is het toegestaan om tussen de windmolens te
varen.
Figuur: C.M. Koomen, regioteam Noordzee Watersportverbond.
Top- en wedstrijdzeillocaties behouden
Het plaatsen van windturbineparken binnen in de buurt van Scheveningen, heeft mogelijk een
negatief effect op de wedstrijdbanen in de buurt van de Scheveningse haven. Dit is nagenoeg de enige
plek langs de Nederlandse Kust waar internationale wedstrijden zoals WK’s en de North Sea Regatta
worden gehouden. Dit is ook de plek waar de Delta Lloyd kern- en talentploeg getraind wordt.
Ontwerp-rijksstructuurvisie Windenergie op zee
In het kader van de ‘Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op zee’ en de ‘Haalbaarheidsstudie
Windenergieparken binnen de 12-mijls zone’ hebben genoemde organisaties hun zienswijze ingediend
bij het centrum publieksparticipatie en ook rechtstreeks kenbaar gemaakt bij betrokken ambtelijke
diensten, politieke vertegenwoordigers en private partijen. In de ‘position paper’ wordt nader
ingegaan op de risico’s en worden adequate oplossingen aangedragen.