Verslag Bbz Congres Eindhoven 19 juni 2014

Verslag
Divosacongres
19 juni 2014
Divosa Congres | 1
BBZ-regeling:
goed besteed of
weggegooid geld?
Zeker in een tijd van economische crisis hebben ondernemers behoefte aan een steuntje in de
rug. Niet alleen zodat ze uit de bijstand kunnen blijven, maar ook om hun bedrijf overeind te
houden. Wie weet floreert hun bedrijf over een paar jaar en biedt het dan aan meerdere mensen
werk. De BBZ-regeling (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen) kan helpen, maar heeft deze
regeling wel het gewenste effect? En onder welke voorwaarden kan ze worden ingezet? Het
kwam allemaal ter sprake op donderdag 19 juni tijdens het Divosa-congres in Eindhoven.
De Eindhovense wethouder Staf Depla (werk, economie en
beroepsonderwijs) verricht de aftrap. Hij verwijst naar de plek
waar het congres wordt gehouden: Strijp-S. “Dit is de plek
waar Philips onderzoek deed, duizenden patenten registreerde
en uitgroeide tot een wereldconcern. Tegenwoordig vind je hier
allerlei bedrijfjes, vaak innovatief van aard, die elkaar opzoeken
en samen producten en diensten ontwikkelen. Het gonst hier
van de bedrijvigheid. Sommige van die startende ondernemers
steunen we met de BBZ-regeling.” Depla vertelt te zijn opgeleid
als ingenieur. “Als ingenieur wil je weten waarom iets werkt of
niet werkt. Dat onderzoek je voortdurend. Jullie onderzoeken
vandaag of en onder welke voorwaarden de BBZ-regeling
werkt. Ik wens jullie daarbij veel succes.”
Staf Depla
Wethouder
Fränk de Jong
Emultech
2 | Divosa Congres
Goede perspectieven
Dagvoorzitter Josette Dijkhuizen, tevens ondernemer en
onderzoeker, introduceert de eerste spreker. Het is Fränk de
Jong van Emultech. Dit Eindhovense bedrijf is erin gespecialiseerd minuscule druppeltjes te maken, die het bedrijf levert
aan de farmaceutische industrie, de chemische industrie en de
cosmetica-industrie. “Het gaat dan bijvoorbeeld om medicijnen, voorzien van een coating, die hun werkzame stof heel
geleidelijk en gelijkmatig afgeven. Dat heeft grote voordelen,
omdat je dan zeker weet dat je gedurende langere tijd de juiste
hoeveelheid medicijnen krijgt.” Als startende onderneming
slaagde Emultech, hoe veelbelovend ook, er niet in bij een
bank een financiering los te krijgen. “Gelukkig kwamen we wel
in aanmerking voor de BBZ-regeling. We leenden in totaal
200.000 euro.”
Dat bedrag lijkt een prima investering te zijn geweest, want de
perspectieven zijn uitstekend, aldus De Jong. “We hebben nu
acht medewerkers. Dat zal in 2016 opgelopen zijn tot minimaal
twintig en maximaal vijftig medewerkers en de omzet zal in de
miljoenen euro’s lopen.” Alleen maar lof dan? Nee, De Jong had
ook een punt van kritiek. “De contracten zijn voor meerdere
uitleg vatbaar. Die kunnen beter.”
Zie www.emultech.nl
Verbreed de ondersteuning
Het tweede succesverhaal komt van Saffet Duzguner, afkomstig
uit Turkije en sinds veertien jaar woonachtig in Nederland.
Saffet is ondernemend en bereid hard te werken. Min of meer bij
toeval rolt hij in de brandbeveiliging. Hij gaat werken bij Ajax,
behaalt diverse diploma’s en besluit op een dag voor zichzelf te
beginnen en zich vooral te richten op Turkse ondernemers.
“Toen ik nog bij Ajax werkte en klanten bezocht, kreeg ik vaak
gemopper te horen. “Waarom moet ik al deze maatregelen
nemen?” Dat werd nooit uitgelegd. Daarin onderscheid ik me. Ik
vertel aan welke eisen ondernemers moeten voldoen en
waarom.” Veel startkapitaal had hij niet nodig. “Met een auto en
een laptop kom je heel eind. Ik heb € 16.500 geleend en kon die
lening al snel afbetalen. Het gaat goed. In 2011 heb ik naast mijn
hoofdkantoor in Eindhoven zelfs een tweede vestiging in Rotterdam geopend. Goed besteed geld dus.” Ook Saffet heeft nog
wel een tip. “Beperk de ondersteuning niet tot geld, maar ga
met de ondernemer om de tafel zitten. Coach hem. Al is het
maar een kwartier per maand, bij een kop koffie. Even praten
over hoe het gaat, wat goed gaat en wat beter kan.”
Zie www.actieffire.nl
Profijtelijk voor gemeenten
Na de koffiepauze gaat voormalig TNO-onderzoeker Peter
Brouwer in op de maatschappelijke kosten en baten van de
BBZ-regeling. In opdracht van de VNG voerde hij een quick
scan uit, waarbij hij zich met name richtte op gevestigde en
oudere zelfstandigen. Of en zo ja wanneer je een zelfstandige
moet ondersteunen met de BBZ, is een lastige vraag, maakt
Brouwer al snel duidelijk. “Bied je geen steun, dan is de kans
groot dat de ondernemer in de WWB belandt. De maatschappelijke kosten daarvan blijven niet beperkt tot een inkomensondersteunende uitkering. De ondernemer krijgt dan immers
ook vaak nog coaching en soms gaat hij een schuldhulpverleningstraject in. Daarnaast: als een onderneming ophoudt te
bestaan, treft dat niet alleen de ondernemer en diens huishouden, maar ook zijn leveranciers. Bovendien: als het gaat om
een detaillist in een kleine kern, valt ook een belangrijke
voorziening weg.”
Brouwer kan geen antwoord geven op de vraag of inzet van de
BBZ-regeling in de ene sector meer effect heeft dan in de
andere. “Lang niet alle gemeenten registreren namelijk in
welke bedrijfstak de ondernemer actief is. Daarom adviseer ik
dit soort informatie beter vast te leggen en ondernemers die
BBZ-steun krijgen beter te monitoren.”
“Beperk de ondersteuning
niet tot geld, maar ga met
de ondernemer om de tafel
zitten. Coach hem.”
Saffet Duzguner
“Bied je geen steun, dan is
de kans groot dat de ondernemer in de WWB belandt.”
Peter Brouwer
Gemiddeld kost het inzetten van de BBZ-regeling
€ 37.000 en levert het een gemeente € 35.000 op, vertelt
Brouwer. Niet doen dus, zou je denken.
Divosa Congres | 3
Brouwer ziet het anders. “Gemeenten kunnen een groot deel
van de kosten verhalen op het Rijk. Het is daarom voor een
gemeente al heel snel aantrekkelijk. En dan hebben we het
effect dat het voortbestaan van een onderneming heeft op
toeleveranciers nog buiten beschouwing gelaten.”
“Gemeenten kunnen een
groot deel van de kosten
verhalen op het Rijk. Het is
daarom voor een gemeente
al heel snel aantrekkelijk.”
“Er zijn afspraken gemaakt.
Als die niet worden nagekomen rest maar één ding:
ingrijpen.”
Workshops
Aansluitend verdelen de ongeveer tachtig aanwezigen zich over
drie workshops.
Ondernemerscoach Denise Jonkers vertelt over het belang van
coaching voor startende ondernemers, MKB-adviseurs Peter
van Schaijk en Manon Berger lichten toe hoe je als gemeente je
debiteurenbewaking handen en voeten kunt geven – de lening
moet immers met rente worden afgelost – en hun collega’s Joop
van den Hoven en Bill Hoeks doen uit de doeken hoe je een
bedrijfsplan analyseert op haalbaarheid.
Tijdens de afsluiting vraagt gespreksleider Josette Dijkhuizen
de workshopleiders hun workshop samen te vatten.
▪Denise Jonkers: “Ik ga ervan uit dat de ondernemer weet hoe
hij een goed product of een goede dienst moet ontwikkelen.
Maar het vak van ondernemer gaat verder. Klanten vinden en
vasthouden, erop toezien dat je marge in orde is en je administratie op orde houden: dat is een vak apart. Daar vergissen startende ondernemers zich nogal eens in.”
▪Manon vertelt dat gemeenten er goed aan doen de vinger aan
de pols te houden. “Soms lijken ambtenaren te denken: ‘Deze
ondernemer houdt zich keurig aan de aflossingstermijnen,
dus het gaat goed met dit bedrijf.’ Maar op tijd aflossen is
echt geen garantie voor succes. Een ogenschijnlijk keurige
jaarrekening trouwens ook niet; die moet je kritisch kunnen
bekijken. Aan de andere kant: als een ondernemer niet op tijd
aflost, moet je daar als gemeente bovenop zitten. Er zijn
afspraken gemaakt. Als die niet worden nagekomen rest
maar één ding: ingrijpen.”
▪Bill realiseert zich dat zelfstandigen in een sociaal isolement
dreigen te belanden als hun bedrijfsplan te weinig aanknopingspunten biedt om een lening te verstrekken. “Desalniettemin: bij de beoordeling of de BBZ-regeling kan worden
ingezet zijn de bedrijfseconomische gegevens cruciaal. Wat
jammer is, is dat de meeste ondernemers pas in beeld komen
als het water hun aan de lippen staat. Het is dan soms niet
meer mogelijk om het tij nog te keren. Zouden we hen eerder
in beeld hebben, dan zou de BBZ meer effect hebben. Alleen
al om die reden is het raadzaam aan de regeling meer
bekendheid te geven.”
Noot: dit Divosa-congres is een coproductie van de sector economie en cultuur en het sociaal domein van
de gemeente Eindhoven, geheel in lijn met een door Peter Brouwer gemaakte opmerking dat zowel
regionale samenwerking op het gebied van werkgelegenheids- en ondernemersbeleid en samenwerking
tussen verschillende afdelingen binnen gemeentes een synergetisch effect heeft.
4 | Divosa Congres