DOKH2O-oktober-2014 - De Normaalste Zaak

27
De Maatschappij nodigt u van harte uit voor de
oktober 2014
Stedendriehoek Bijeenkomst
Participatiewet? Kansen voor ondernemers!
Sleutelwoorden: Vertrouwen, eenvoud en doen!
Op 1 januari wordt de participatiewet van kracht. Van werkgevers
wordt verwacht dat ze 100.000 mensen met een arbeidsbeperking
aan het werk helpen. Hoe kunnen wij in de Stedendriehoek, in
een gezamenlijk verband van ondernemers op een rendabele en
effectieve manier invulling aan dit onderwerp geven? En hoe kan
de overheid de ondernemers daarbij helpen?
U hoort u van verschillende ondernemers uit diverse branches hoe
zij nu al werknemers met een arbeidsbeperking inzetten.
Dagvoorzitter April Ranshuijsen: speler rolstoelhockey, trainer en
theatermaker
Deze bijeenkomst wordt door De Maatschappij gefaciliteerd vanuit
de driehoek ondernemer, overheid en kennisinstellingen en is
gericht op de ondernemende ondernemer.
U kunt zich aanmelden op: [email protected]
Introducés zijn natuurlijk van harte welkom!
Na uw aanmelding ontvang u een factuur, deze is tevens uw
entreebewijs. In de directe omgeving van DOK H2O zijn voldoende
parkeergelegenheden.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur van De Maatschappij, departementen Apeldoorn en
Epe, Deventer & Zutphen eo.
www. de-maatschappij.nl
Programma:
9.00 inloop en welkom
9.30 Opening en bijdragen van:
• Aart van der Gaag: Commissaris
100.000 banen
• Sven Romkes: Vijftig gegronde
redenen om een gehandicapte te
haten
• Jacco Vonhof: Ondernemer,
voorzitter VNO-NCW Midden
• Bert van Boggelen: Voorzitter
De Normaalste Zaak
• Henk Smit: Ondernemer Driekant
Zutphen
• Wethouder gemeente Apeldoorn
11.00 Workshops: ondernemers
over hun ervaringen met de
participatiewet.
12.00 Terugkoppeling en de vraag:
“wie doet mee”?
12.30 Lunch & netwerken
13.00 Slot debat
14.00 Beursvloer en nazit
15.00 uur einde
Stedendriehoek congres van
De Maatschappij
Datum: 27 oktober 2014
Locatie: DOK H2O,
Scheepvaartstraat 13, Deventer
Kosten: € 35,00 per persoon