Drs Steffen Westra, turnaround, restructuring

Steffen Westra Msc
partner in management:
general management,
(trainer),mediator
crisis-
en
verandermanagement,
coach
Zoekt u iemand die u breed kan ondersteunen? Dan is niet alleen ervaring belangrijk maar zeker de klik.
De klik, daar komen we achter na een vrijblijvend gesprek. Tot die kennismaking moeten u en ik het
doen met deze beschrijving. Voor een uitgebreidere kijk op mijn kennis, kunde en ervaringen, kunt u
mijn Linkedin pagina bekijken. Zoekt u een generalist die het geheel overziet en een samenbindende
oplossing kan aandragen én implementeren? Laten we dan eens kennismaken.
Wie ben ik, wat drijft mij. Waarmee kan ik voor ú het verschil maken?
Zowel op strategisch als op operationeel niveau een sterk analytisch vermogen. Uitstekende
vaardigheden in uitvoering en advies. Ondernemer, tacticus, pragmaticus en communicator. Eind- en
resultaatverantwoordelijk. Anticiperend vermogen naar bestuurders, managers en eigenaren.
Sensitief, betrokken en assertief met humor. Uitstekend in conflictbeheersing en cultuurverandering.
Na mijn studie ben ik begonnen als zelfstandig ondernemer. Na een aantal jaren heb ik mijn bedrijf
verkocht aan Getronics. Daar ontstond mijn interesse in en passie voor verandermanagement. Ik zie
van dichtbij hoe het bedrijf wordt geïmplementeerd in een grote organisatie. Daarna ben ik
internationaal, afwisselend in loondienst en als ondernemer, werkzaam geweest in Nederland, de
Verenigde Staten, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Zuid Amerika. Deze internationale
ervaringen hebben er toe geleid dat ik een brede kijk op bedrijfsprocessen en bedrijfsculturen heb
gekregen. Ik heb werkzaamheden uitgevoerd voor multinationals maar ook voor familiebedrijven,
stichtingen, eenmanszaken, nutsbedrijven, overheid en meer. De uitdaging voor mij is het vinden van
een voor alle partijen acceptabele en werkbare oplossing voor de voorliggende uitdaging.
Door mijn ervaringen in diverse landen, managementlagen en sectoren ben ik goed in staat snel en
adequaat uitdagingen te herkennen en oplossingen samen met u te formuleren en te
implementeren. Het herstructureren van (interne) organisaties en het versterken van
klantbewustzijn en klantrelaties in brede zin heeft mijn passie. Ik focus daarbij op het effectief maken
van processen en diensten en het goed benutten van kwaliteiten van werknemers. Als coach
assisteer ik tevens eigenaren, DGA’s, management en leden van Raden van Bestuur. Daarnaast geef
ik trainingen in o.a. klantwaarde en crisismanagement en doe ik mediation, een logisch uitvloeisel
van mijn ervaringen in crisis- en verandermanagement.
Door mijn studie en werkervaring ben ik mede gespecialiseerd in communicatieve processen binnen
bedrijven en organisaties en tussen hen en de klant. En juist in de communicatie gaat veel fout; of
dat nu in veranderprocessen is, overnames, fusies of crisissituaties. Je inleven in elkaar, elkaar iets
gunnen en respect hebben voor de onderlinge relatie die je aangaat…het klinkt allemaal logisch
maar…
Na zijn studie aan de Universiteit van Amsterdam heeft Steffen
Westra talloze ervaringen opgedaan, zowel in loondienst als
ondernemer, nationaal en internationaal bij start-ups,
verandermanagment trajecten, recovery, strategische- tactische en
operationele vraagstukken. De diverse opdrachten die hij heeft
uitgevoerd zijn te uitgebreid om samen te vatten. Het hebben van
ervaring in vele sectoren en op vele terreinen maakt hem een
generalist maar wél met specialistische kennis en kunde.
Voor contact: [email protected]