Bericht voor de pers

Bericht voor de
pers
Bureau Communicatie, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, tel. 0229 252368, 06 53498743
Start aanleg nieuw hockeycomplex
Vanaf 22 juli start de aanleg van het nieuwe hockeycomplex in Hoorn. In opdracht van de
gemeente Hoorn bouwt BAM (combinatie van Nootenboom Sport b.v. en BAM Utiliteitsbouw
bv) het nieuwe complex aan de Roskam in de wijk Risdam. Omwonenden zijn op 24 juni
geïnformeerd over de planning van de bouwwerkzaamheden en de maatregelen om de overlast
te beperken. Volgens planning zijn half september 2014 de hockeyvelden klaar voor gebruik. In
januari 2015 is het gehele complex gereed, inclusief het clubgebouw.
Om de overlast voor omwonenden te beperken, is gekeken naar maatregelen om de hoeveelheid
vervoer te verminderen. Er wordt vrijwel geen grond aan- en afgevoerd, omdat BAM de grond gebruikt
die er al ligt. Ook maakt BAM bij de aanleg van de velden gebruik van een alternatief product,
waardoor er minder materiaal nodig is. Verder zijn er afspraken gemaakt met de transportbedrijven
over aanrijtijden, wachtplekken en het combineren van vracht.
De bouwmaterialen voor de velden worden via de Zomervaart en de Roskam aangevoerd. Deze
transporten starten eind juli en duren zo’n vier weken. De bouwmaterialen voor het clubgebouw
worden via de Roskam aangevoerd.
Informatie en vragen
Omwonenden ontvangen elke maand een nieuwsbrief van BAM met informatie over de
bouwwerkzaamheden die voor de volgende maand staan gepland. Met vragen en opmerkingen
kunnen ze terecht tijdens het inloopspreekuur; dit is vanaf 12 augustus elke dinsdag van 16.00 tot
17.00 uur in de bouwkeet. Verder kunnen ze hun vragen stellen via het e-mailadres
[email protected] en het twitteraccount @WFHC_BAM.
Nieuw hockeycomplex
Het nieuwe hockeycomplex aan de Roskam moet de huidige hockeyvoorziening op de Nieuwe Steen
vervangen. De huidige accommodatie aan de Nieuwe Steen is te klein geworden voor de trainings- en
competitiebehoeften van de hockeyclub WFHC. Er is geen ruimte om uit te breiden op de Nieuwe
Steen. Daarnaast zijn de huidige velden aan de Nieuwe Steen dringend aan vervanging toe. Ze
voldoen niet meer aan de eisen van de hockeybond. De gemeente vindt het belangrijk dat de
inwoners kunnen sporten en investeert dan ook in sportfaciliteiten.
Het nieuwe hockeycomplex heeft in totaal vier moderne water- en zandvelden, voldoende
parkeergelegenheid en een clubaccommodatie. Hierdoor verdubbelt de hockeyclub in capaciteit.
WFHC investeert in duurzaamheidsvoorzieningen, zoals een lichtmanagementsysteem en een
waterreservoir voor de beregening van de twee watervelden. Dit komt het milieu en de exploitatie ten
goede.
Hoorn, 25 juni 2014