Download - BAM Techniek

Dimes Technology
Centre, Delft
Motor voor innovatie
Flexibele en buigzame microchips, minuscule medische sensors, ‘organs on chips’, supercompacte nanoreactors en bijzondere zonnecellen. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de technologische hoogstandjes die
worden ontwikkeld en geproduceerd bij het Dimes Technology Centre, het microfabricagecentrum van de
TU Delft. “Als het héél klein is, kunnen wij het maken”, vat Alex van den Bogaard het samen. Hij is lid van het
operations team van Dimes en al tien jaar verantwoordelijk voor de installaties in en rond de cleanroom.
Dimes werd in 1989 opgericht
als interfacultair instituut voor
micro-elektronica en technische
natuurkunde. Later kwam de
nanotechnologie erbij. De
natuurkundigen vertrokken in 2009
naar een eigen lab op een steenworp
afstand van Dimes. Er werken zo’n
driehonderd onderzoekers en
promovendi. Promovendi kunnen
na een interne opleiding gebruik
maken van de faciliteiten van de
cleanroom voor hun afstudeerproject.
Daarnaast zijn tientallen innovatieve
technologiebedrijven te gast bij
Dimes. Een bedrijf als Mapper
Technology test er bijvoorbeeld
nieuwe systemen en ontwikkelt
prototypes van veelbelovende
technologische toepassingen.
High purity systems
De inrichting van de cleanroom
van Dimes is vergelijkbaar met die
in de halfgeleiderindustrie, maar
kleinschaliger. Alle processen en
systemen eromheen zijn gericht op
het bewaken en instandhouden van
de zuiverheid en de veiligheid. “Kort
gezegd gaat het daarbij om gas, water
en licht”, zegt Van den Bogaard. “De
high purity systems zijn gekoppeld
aan gasleidingen.
We gebruiken wel veertig
verschillende gassen. De meeste
zijn giftig, explosief of brandbaar.
De temperatuur van diverse
processen kan extreem hoog zijn,
meer dan duizend graden Celsius.
De gasleidingen moeten dus van
superieure kwaliteit zijn.”
25 jaar samenwerking
Giftige of explosieve gassen veilig en
snel op de juiste plaats brengen, dat is
de expertise van BAM Techniek High
Purity Systems. Bij het aanbrengen
en aansluiten van de gasleidingen is
het belangrijk dat je weet wat je doet.
De leidingen moeten lekvrij en leeg
(vacuüm) zijn, ze worden zorgvuldig
getest voordat er gas op komt. Ook
voor de hook up van apparatuur
en het maken van de speciale
lasverbindingen is een bijzondere
expertise nodig.
Dimes Technology Centre, Delft
“Vanaf de start van Dimes, eind jaren
tachtig, was BAM Techniek hierbij
betrokken”, zegt Jos Custers, allround
monteur en HPS-specialist van BAM
Techniek. “We begonnen toen met
een lege zaal. Er was niets.
Inmiddels werk ik hier al 25 jaar, samen met een aantal collega’s. Ik ken
het leidingwerk en de systemen in de
cleanroom door en door. Dat maakt
de samenwerking gemakkelijker.
In nauw overleg met Alex van den
Bogaard verzorgen we niet alleen de
toevoer van de verschillende gassen,
maar eigenlijk alles wat een systeem
nodig heeft. Dus ook kunststof (pp/
pvdf) leidingen en onderdelen voor
afzuiging, demiwater, koelwater en
dergelijke. Ook kunnen we apparatuur in een wetbench inbouwen,
renoveren of een polypropeen wetbench bouwen.”
Motor voor innovatie
Continuïteit en vertrouwen
Bij Dimes is men zeer tevreden over
het vakmanschap van BAM Techniek.
“Wij zien helemaal geen reden om
naar een ander te gaan. De samenwerking verloopt prima, zowel met
Jos Custers als met BAM Techniek
HPS in Roermond. In de loop der
jaren is ons vertrouwen steeds groter
geworden. Continuïteit is belangrijk,
juist omdat het hier om complexe
en gevoelige apparatuur gaat. Onze
wensen en eisen zijn specifiek voor
deze cleanroom. Bij een nieuwe partij
zouden we alles opnieuw uit moeten
leggen en controleren. Daar kiezen
we niet voor.”
BAM Techniek bv
Regio Zuidoost
Zuidhoven 5
6042 PB Roermond
Tel. (0475) 34 60 00
[email protected]