Zware fundering voor diksaptank Suiker Unie

Project
Zware fundering voor diksaptank Suiker Unie
Met een nieuwe diksaptank vergroot Suiker Unie de opslagcapaciteit
van dit tussenproduct, zodat de suikerproductie continu kan doorgaan.
BAM Civiel Noordoost en BAM Speciale Technieken werkten samen aan
de zware fundering van deze derde tank met een hoogte van 24 meter
en een doorsnede van 62 meter.
‘We hebben twee heistellingen ingezet om
413 vibropalen in nog geen drie weken tijd te
kunnen produceren’, legt Benjamin Bekhof uit,
projectleider van BAM Speciale Technieken.
‘Het bouwterrein is door Suiker Unie goed
voorbereid en door onze collega’s van
Noordoost van een toplaag voorzien. Dit droeg
bij aan onze productiesnelheid, want het terrein was uitstekend bereikbaar, ondanks de
vele regen in oktober. We konden de palen
direct op de goede hoogte brengen, zonder
koppen te hoeven snellen.’
Benjamin: ‘Het is een mooi kleinschalig werk waarbij door Suiker
Unie scherp op de kwaliteit en de
bouwsnelheid is gelet. We hebben dit weten waar te maken,
mede dankzij de goede
onderlinge samenwerking. Het is belangrijk
dat we elkaar binnen BAM weten te
vinden.’
Doorlopende stort van 1.900 m3 beton
‘Na de vibropalen hebben we de werkvloer
gestort en is 250 ton aan wapening geplaatst’,
aldus Jan de Groot, hoofduitvoerder van
BAM Civiel Noordoost. ‘Op 9 december
hebben we de funderingslaag van 60 cm dik
en met een doorsnede van bijna 63 meter in
één doorlopende stort van 1.900 m3 beton
uitgevoerd. We begonnen om 5 uur ‘s ochtends en waren om 9 uur ’s avonds klaar.
Het mengsel is zo gekozen dat het niet te
snel uithardt, zodat er ondanks de grote
diameter geen scheuren zouden ontstaan.
Na een week kon BAM Wegen de slijtlaag
aanbrengen en leverden we het project volgens de strakke planning rond het
einde van het jaar op.
De tankbouwer realiseert
nu de diksaptank.’
Bc - februari 2014 - 19