Officiële bekrachtiging samenwerking Zaans Medisch Centrum

Persbericht
24 maart 2014
Eerste lean-ziekenhuis en eerste ziekenhuis op basis van DBMO-overeenkomst
Officiële bekrachtiging samenwerking Zaans Medisch Centrum, Vitaal ZorgVast en
BAM
Zaandam, 24 maart 2014 – Zaans Medisch Centrum en de ontwikkelaar van zorgvastgoed
Vitaal ZorgVast hebben een design, build, maintain and operate (DBMO)-overeenkomst
gesloten met BAM voor de realisering en het beschikbaar houden van de nieuwbouw van het
Zaans Medisch Centrum.
De overeenkomst heeft betrekking op het technisch ontwerp, het bouwen en het
beschikbaar houden van het nieuwe ziekenhuis gedurende een periode van 25 jaar. BAM
neemt tevens de verantwoordelijkheid op zich voor de levering van o.a. energie.
BAM start medio augustus 2014 met de bouw. Medio augustus 2016 is het nieuwe
ziekenhuis met een vloeroppervlakte van circa 40.000 m2 gereed. De contractwaarde voor
ontwerp en bouw bedraagt circa € 90 miljoen. Met het onderhoud is voor de gehele periode
van 25 jaar ongeveer € 150 miljoen gemoeid.
Overeenkomst mogelijk door risicospreiding
Ondanks de economische crisis en de strikte voorwaarden van banken voor financiering van
nieuwe ziekenhuizen is het Zaans Medisch Centrum erin geslaagd nieuwbouw te realiseren.
Door een alliantie aan te gaan konden risico’s worden gedeeld worden en werd de basis
gelegd voor solide bedrijfsvoering. De financiering van het nieuwe ziekenhuis wordt verzorgd
door Rabobank en BNG. Met Achmea zijn afspraken gemaakt over het zorgaanbod.
Eerste lean-ziekenhuis in Nederland
Het huidige Zaans Medisch Centrum maakt al gebruik van de lean-werkwijze, maar de
nieuwbouw wordt het eerste Nederlandse ziekenhuis dat wordt ontworpen vanuit de leanmanagementfilosofie. Lean wil zeggen de processen in het nieuwe ziekenhuis zo doelmatig
en patiëntgericht mogelijk worden ingericht, waardoor verspilling wordt voorkomen.
Het ontwerp van het nieuwe Zaans Medisch Centrum is van de hand van Mecanoo en
onderscheidt zich door het Lean Hospital Design en de helende omgeving. Ingenieursbureau
Linssen is verantwoordelijk voor het ontwerp van de ziekenhuisinstallaties. BAM Advies &
Engineering verzorgt de bouwkundige uitwerking en het constructieontwerp.
Het nieuwe Zaans Medisch Centrum komt op het terrein van het oude ziekenhuis in
Zaandam en zal aansluiten op een zorgboulevard en parkeergarage. Omdat het huidige
1
ziekenhuis volledig operationeel blijft, verrijst de nieuwbouw op de plek van de oude
parkeerplaats. Begin januari is BAM gestart met de bouw van een nieuwe parkeergarage.
Zie: www.zaansmedischcentrum.nl/nieuwbouw en http://www.vitaalzorgvast.nl
Noot voor de redactie:
Bijlage:
•
art-impressie Zaans Medisch Centrum (aangeleverd Multi Vastgoed)
•
Foto: Ondertekenaars contract: van links naar rechts Arthur Notermans, lid Raad van
Bestuur ZMC, Marc de Vreede, directielid BAM Utiliteitsbouw, Machteld Braunius,
adjunct-directeur Vitaal ZorgVast, Rob Dillmann, voorzitter Raad van Bestuur ZMC,
Alex van Reeuwijk, Alliantiedirecteur Zaans Medisch Centrum/Vitaal ZorgVast
Nadere informatie:
- Koninklijke BAM Groep, drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21, [email protected]
- Zaans Medisch Centrum, Jolande van de Walle, (075) 650 72 59, [email protected];
2