Verslag d.d. 15 mei 2014

Verslag beleidsgroep ICT / stuurgroep Tablet-project 15 mei 2014
Aanwezig: TAC, LAJ, RIN, VET, BAM
Afwezig m.k.: GRT
Onderwerp
ICT-beleidsgroep
Schoolapp
Klachten over
smartboards
Huiswerk
Beschrijving
De app die Jordi voor docenten heeft
gemaakt (nieuws en roosters) is bijna
beschikbaar. De jaarplanner er in opnemen
lukt niet.
De roosterapp van Zermelo is gelanceerd
maar geeft alleen het eigen individuele
rooster; voorlopig blijft infoweb er naast
bestaan voor de andere informatie.
Docenten moeten klachten over het werken
met de smartboards aan VET doorgeven
zodat hij weet waar actie nodig is,
Na de zomer is voor iedere belangstellende
de handleiding beschikbaar. Nu niet naar
iedereen mailen.
Stuurgroep iPad-project
Workshopronde 28-5,
Van NM, TE, UN, EC, WI wordt wel wat
15.00 – 16.30 uur
verwacht; van AK niet en van NE, BI en EN is
het nog onduidelijk. Handig als we de links
naar de lesmaterialen beschikbaar hebben.
Van collega’s die niets laten zien of die nu
klaar zijn gaan we de Macbooks invorderen.
Voor 2014-2015 zal op basis van nieuwe
aanvragen opnieuw de verstrekking van
Macbooks worden herbezien.
Urentoedeling in 2014- Naast de uren voor de projectleiders krijgt
2015
iedere docent die lesgeeft aan een iPad-klas
10 uur, mentoren 30 uur en DIH voor haar rol
als informant voor nieuwe mentoren 50 uur.
De rest van de uren wordt toegekend op
basis van de ingediende plannen.
Elerna
Elerna werkt met iScholengroep aan
digitaliseren van werkboeken. Binnenkort is
daar een gesprek mee om te kijken of er
secties bij ons zijn die mogelijk interesse
hebben. Is w.s. duur. Daarom kritisch op
mogelijke participatie
Vervolgactie

BAM neemt met PEP
contact op om toch de
datakolom in de
jaarplanner te gaan
gebruiken.

VET plaatst oproep op
dagkrant






Zie verder ‘Uitol iPads 2014-2015’
LAJ doet oproep om links
naar materialen te
verzamelen
BAM neemt na 28 mei
Macbooks in bij collega’s
die klaar zijn of niets
laten zien.