Beroepsprofiel Ann (vs2)

ANN MARTIN
The best part of teaching is that it matters.
The hardest part of teaching is that
every moment matters, every day.
-Todd Whitaker-
MISSIE Het expertisenetwerk School of Education Associatie KU Leuven heeft de belangrijke ambitie om enerzijds in te staan voor de continue
professionalisering van lerarenopleiders door middel van netwerkleren en anderzijds om beleidsvoorbereidend en –ondersteunend te werken ten
aanzien van lerarenopleidingen en de overheid. Hiervoor zet School of Education in op drie pijlers: (1) Ondersteunen en stimuleren van overleg
tussen lerarenopleiders, lerarenopleidingen en externe instanties (2) Projectwerking en (3) Disseminatie- en vormingsinitiatieven.
ERVARING




Leraar opvoedkunde en stagebegeleider in T.I. Sint-Carolus, SintNiklaas
Leraar lager onderwijs (tweede leerjaar), Beechwood School,
California
Educatief directeur, Sylvan Learning Centre, Toronto, Canada
Stafmedewerker en coördinator School of Education, Leuven
WAT MAG JE VAN MIJ VERWACHTEN?
Bruggenbouwer
Ik breng je in contact met andere relevante projecten, werkgroepen
of initiatieven en medewerkers daarvan, in het geheel van
lerarenopleidingen en onderwijs maar ook daarbuiten. Ik ben dus
ook een netwerker.
Belangenbehartiger
Voor de projecten
Ik zorg dat de richtlijnen van SoE, zoals overeengekomen in de
projectovereenkomst, gevolgd worden en dat de feedback van het
Comité SoE ter harte genomen wordt.
Binnen het bredere onderwijsveld/-beleid maar ook daarbuiten
Ik behartig relevante topics (stage, innovatie binnen de
lerarenopleiding, toekomst lerarenopleiding, …) in het ruimere
werkveld van de lerarenopleidingen. Om een goed geïnformeerd
standpunt naar buiten te kunnen brengen, sta ik in voor het
organiseren van overleg hierover en doe ik het nodige studiewerk.
PROJECTEN
Projecten van A tot Z: van indiening ˃ goedkeuring ˃ afronding ˃ verdere
disseminatie
Begeleiding selectiecomité SoE-projecten
Begeleding projecten
1 Samen cultureel content
2 Een opleiding voor lerarenopleiders
ALGEMENE COÖRDINATIE
VOORBEREIDING OVERLEG BESTUURSORGANEN
OVERLEG MET OVERHEID en EXTERNE instanties
WERKGROEPEN
BanaBa Buitengewoon onderwijs en zorg
Lichamelijke opvoeding
Inter-ENW
Stage (aanvraag)
Overleg pedagogische begeleidingsdiensten en expertisenetwerken
CONTACT
http://schoolofeducation.eu/
Dekenstraat 6, 3000 Leuven
Ambassadeur
Ik sta mee in voor de verdere verspreiding van projectresultaten en
verzorg ook mee verschillende disseminatietools voor alle
projectresultaten van School of Education.
016 32 88 76
[email protected]
Coach/kritische vriend
Ik ondersteun je waar nodig bij de procesmatige kant van het
project of werkgroep, ik denk graag mee na over de output, het
verloop van het project of werkgroep, het bereiken van de
doelstellingen, … Je mag me dus als klankbord gebruiken, voor,
tijdens en na het project of werkgroep.
https://www.facebook.com/SoELeuven
@ENW_SoE
Expert
Indien mijn reeds opgebouwde expertise aansluit bij het thema van
het project of werkgroep spreken we af hoe ik deze expertise ook
kan inzetten ten gunste van het project of werkgroep.
Navormer
Ik zet samen met mijn collega’s navormingsinitiatieven op poten: ik
ontwikkel en organiseer niet alleen dergelijke initiatieven, maar
geef ook zelf workshops etc.
WAARDEN we werken samen; we zijn een open boek; we leren altijd en graag bij; we bouwen mee aan bruggen, groot en klein; we geloven
dat de motor van verbetering ligt in de lerarenopleidingen zelf.