Kaag en Braassem

Aanmelding voor
September 2014 Rob Loekenbach
Ontstaan Werkgroep: Sinds medio 2009 opgericht a.g.v. extreem toegenomen geluidsoverlast van vliegtuigen. Doelstelling Werkgroep: Het reduceren van de door vliegtuigverkeer veroorzaakte geluidsbelas4ng in Kaag en Braassem Noord. Dit alles binnen de economische groeicontouren zoals overeengekomen in het Aldersakkoord 2008. •  Werkgroep (2009) – 
– 
– 
– 
– 
– 
Kernleden: 6-­‐10 Mailinglist: ca 150 Sympathisant leden >300 Website: >28.000 hits. Social Media: > 200 followers. Lobby: Provincie, Tweede Kamer, EUC •  ParDcipaDes – 
– 
– 
– 
– 
– 
VGP Vereninging Gezamenlijke Pla\orms Werkgroep Gebruiksprognose (Schiphol) Werkgroep Luchtruimvisie (ministerie I&M) Stuurgroep ORS (olv Dhr. Alders) Werkgroep Informa4e BAS (LVNL) Werkgroep Hinderbeperkende Maatregelen (Adviserend Alders) •  Effect –  Vooraan in de informa4e keten –  Proac4ef acteren •  Resultaten –  Installa4e Sensornet meetpunten door gemeente Kaag en Braassem. –  Goedkeuring start Microklimaat project Leimuiden door Alders tafel en Ministerie I&M nav door werkgroep gemaakte probleem analyse. –  Analyse nega4eve impact van nieuwe start procedure NADP2 voor bewoners. Contactogram
Griffie
Raad
Facebook
College
Fracties
Twitter
Milieu
Regiseur
Infoavond
Alders
regie
Griffie
Gemeent
Gemeente
e
Griffie
CROS
Bewoners
organisaties
Email
Praethuys
Communic
Communicatie
atie
VGP
VGP
Tweede
Kamer
Website
Schiphol
Pers
Pers
Pers
Participati
Participaties
e
Ministerie
I&M
Krant
NLR
Internet
Bulletins
RTV
Provinci
e
Informat
Informatie
ie
KLM
LVNL
Provincie
Dossier
Ambtenaar
DGB
Fracties
Gedeputeerde
Sensornet
KNMI